Roczna narada i podsumowania w Straży Pożarnej

Roczna narada i podsumowania w Straży Pożarnej

28 lutego 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się roczna narada podsumowująca działalność strażaków z powiatu ostrowieckiego za rok 2017 i przedstawiająca cele i kierunki z zakresu ochrony przeciwpożarowej na rok bieżący. Podsumowania dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. st. bryg. Robert Grudzień oraz zastępca Komendanta Powiatowego PSP […]

Czytaj więcej...

Spotkanie z mieszkańcami “Złotej Jesieni”

Spotkanie z mieszkańcami “Złotej Jesieni”

Podczas dzisiejszego spotkania z mieszkańcami osiedla „Złota Jesień” Rada Osiedla złożyła sprawozdanie z prac. W zebraniu udział wziął prezydent Jarosław Górczyński, który pogratulował zarządowi rady oraz mieszkańcom zrealizowanych z powodzeniem w ubiegłym roku wielu zadań. Zebranie otworzył przewodniczący Rady Osiedla – Zbigniew Szelągiewicz, który poinformował zebranych o przeprowadzonych działaniach rady. Na wstępie poinformował o zrealizowanych […]

Czytaj więcej...

Na zakończenie zimowego wypoczynku

Na zakończenie zimowego wypoczynku

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Dwa tygodnie zimowego wypoczynku dobiegły końca. Prezydent Jarosław Górczyński w ostatni piątek ferii, wspólnie z dziećmi, uczestniczył w grach i zabawach przygotowanych przez MCK i Stowarzyszenie Tawerna Pod Toporem. – Program tegorocznych ferii obfitował w wiele atrakcji. Miejskie jednostki swoim zaangażowaniem urozmaicały dzieciom i młodzieży pobyt w ich murach, a plan zajęć ułożony został w taki sposób aby każdy […]

Czytaj więcej...

Z podziękowaniami za wieloletnią pracę

Z podziękowaniami za wieloletnią pracę

W związku z przejściem na emeryturę i zakończeniem pracy w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przez Panią Krystynę Godos, prezydent Jarosław Górczyński wraz z panią wiceprezydent Marzeną Dębniak oraz sekretarz Anną Niedbałą złożyli serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz wzorowe wypełnianie obowiązków na rzecz mieszkańców naszego miasta. Pani Krystyna rozpoczęła pracę w ostrowieckim magistracie w 2001 roku […]

Czytaj więcej...

Spotkanie z przedstawicielami ROD

Spotkanie z przedstawicielami ROD

Prezesi ostrowieckich Rodzinnych Ogrodów Działkowych wraz z dyrektorem biura Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD spotkali się z prezydentem Jarosławem Górczyńskim aby podziękować mu za dotychczasowe współdziałanie i wsparcie. W spotkaniu udział wzięli: Stanisława Bzymek – ROD im. St. Żeromskiego, Beata Krzysztofik – ROD „Hutnik”, Jerzy Nowocień – ROD „Relax”, Zbigniew Kwiatkowski – ROD „Kaktus” oraz Jan […]

Czytaj więcej...

Spotkanie rad osiedlowych

Spotkanie rad osiedlowych

Prezydent Jarosław Górczyński uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami rad osiedlowych, na którym podsumowano rok pracy prezydenta, radnych rady miasta oraz rad osiedlowych. – Rady osiedlowe to pośredni element pomiędzy radnymi miejskimi, prezydentem, a mieszkańcami miasta – mówił prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński. – Bardzo sobie cenię współpracę z radami osiedlowymi, stąd też wielką wagę przywiązuję do […]

Czytaj więcej...

Wielkie pieniądze dla Ostrowca Świętokrzyskiego

Wielkie pieniądze dla Ostrowca Świętokrzyskiego

Podczas zorganizowanej w pomieszczeniach Galerii Fotografii konferencji prasowej, podpisana została preumowa na realizację jednego z największych projektów inwestycyjnych jakie do tej pory realizowane były w Ostrowcu Świętokrzyskim. Swoje podpisy pod umową na realizację projektu o nazwie „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” złożyli: marszałek Adam Jarubas, prezydent Jarosław Górczyński oraz skarbnik Elżbieta […]

Czytaj więcej...

Kamienne gody w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kamienne gody w Ostrowcu Świętokrzyskim

Prezydent Jarosław Górczyński uczestniczył w wyjątkowym wydarzeniu, a to za sprawą  Jubileuszu 70-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Sabiny i Jana Krzemińskich. Z tej okazji prezydent wspólnie z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego złożyli wizytę dostojnym Jubilatom aby osobiście pogratulować im stażu małżeńskiego. Oprócz serdecznych gratulacji i życzeń, Prezydent Jarosław Górczyński wręczył dostojnym jubilatom medal “Za długoletnie pożycie […]

Czytaj więcej...