Aktualności

Spotkanie z mieszkańcami “Złotej Jesieni”

Podczas dzisiejszego spotkania z mieszkańcami osiedla „Złota Jesień” Rada Osiedla złożyła sprawozdanie z prac. W zebraniu udział wziął prezydent Jarosław Górczyński, który pogratulował zarządowi rady oraz mieszkańcom zrealizowanych z powodzeniem w ubiegłym roku wielu zadań.

Zebranie otworzył przewodniczący Rady Osiedla – Zbigniew Szelągiewicz, który poinformował zebranych o przeprowadzonych działaniach rady. Na wstępie poinformował o zrealizowanych zadaniach osiedla wynikających ze statutu, a w szczególności o inwestycjach komunalnych, kontaktach z mieszkańcami, podjętych inicjatywach, ochronie środowiska, bezpieczeństwie publicznym, pomocy społecznej i wydarzeniach kulturalnych.

W sprawozdaniu poinformowano m.in. o zorganizowanym Dniu Seniora, zabawie mikołajkowej dla dzieci, zabawie choinkowej oraz o festynach rodzinnych. Poinformowano również o współpracy samorządu osiedla z organami miasta i jego jednostkami organizacyjnymi oraz służbami.

Przewodniczący podziękował zebranym za udział w ubiegłorocznym głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego, zachęcając jednocześnie do udziału w tegorocznej edycji.

Zgłaszane przez mieszkańców, podczas spotkania, problemy to w szczególności kwestie ocieplenia bloków na Osiedlu Patronackim, oświetlenia w klatkach schodowych, zwiększenie ilości miejsc parkingowych, a także doświetlenie przejść dla pieszych na ulicy Polnej. Mieszkańcy bloku przy ulicy Polnej 3A zgłaszali natomiast problem związany z ogrzewaniem ich mieszkań.

Najwięcej emocji budziła jednak kwestia zadłużenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”. Mieszkańcy bloków będących w zarządzie spółdzielni narzekali na brak informacji o tym jak wygląda obecna sytuacja spółdzielni i jakie są jej dalsze losy. W skrócie przedstawiono sytuację zadłużenia spółdzielni „Hutnik” wobec miejskich spółek takich jak MWiK czy MEC oraz całościowym zadłużeniu, które obecnie wynosi około 18 mln złotych jakie spółdzielnia posiada w stosunku do swoich wierzycieli. Obecny na zebraniu Pan Marek Zborowski przedstawił zebranym obecną sytuację spółdzielni, zapraszając jednocześnie zainteresowanych na zebranie, które odbędzie się w czerwcu br.

Prezydent Jarosław Górczyński korzystając z obecności Witolda Orłowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”, podziękował za dobrą współpracę pomiędzy gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a spółdzielnią, która przyczyniła się do postawienia, nowej wiaty przystankowej przy ulicy Polnej.

– Na Pana ręce składam podziękowania za dobrą współpracę, która pokazała, że wystarczy pozytywne nastawienie, rozsądna i merytoryczna rozmowa oraz chęci do współpracy obu stron, aby zobaczyć konkretne efekty – powiedział prezydent. – Myślę, że takich konkretnych efektów będzie więcej, gdyż Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” oraz Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zostały zaproszone przez miasto do wspólnego projektu unijnego, w ramach którego zostaną zrealizowane zadania inwestycyjne na Państwach osiedlach. Projekt w szczególności przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, wygody oraz estetyki na osiedlach – dodał prezydent.

Na zakończenie prezydent Jarosław Górczyński obiecał, że w nowowyremontowanym Ostrowieckim Browarze Kultury udostępnione zostanie pomieszczenie dla Rady Osiedla „Złota Jesień”, w którym będą mogły odbywać się spotkania i zebrania zarządu.