SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI W TARŁOWIE

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI W TARŁOWIE

Z sołtysami z gminy Tarłów spotkał się w piątek 28 lutego  poseł Jarosław Górczyński. Parlamentarzysta zapoznał zebranych z obecną sytuacja na rynku rolnym. W takcie spotkania członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski wręczył wójtowi Tarłowa Leszkowi Walczykowi umowę na realizację kolejnego odcinka sieci wodociągowej w gminie. Z okazji zbliżającego się Święta 8 Marca, wszystkim obecnym […]

Czytaj więcej...

POSIEDZENIE KOMITETU OBCHODÓW 450-LECIA DENKOWA

POSIEDZENIE KOMITETU OBCHODÓW 450-LECIA DENKOWA

Poseł Jarosław Górczyński jest członkiem Honorowego Komitetu Obchodów 450 – lecia nadania praw miejskich dla Denkowa. 25 lutego 2014 r. odbywało się pierwsze spotkanie Honorowego Komitetu. Uczestniczyła w nim, reprezentująca świętokrzyskiego parlamentarzystę, asystentka Agnieszka Rogalińska. Zebranie rozpoczął Prezes Towarzystwa Przyjaciół Denkowa Leszek Pasek zapoznając uczestników z ramowym programem organizacji obchodów. Jest on niezwykle bogaty (wykłady, […]

Czytaj więcej...

SPOTKANIE NA OSIEDLU “HUTNICZE” W OSTROWCU ŚW.

SPOTKANIE NA OSIEDLU “HUTNICZE” W OSTROWCU ŚW.

W piątek 21 lutego 2014 r. poseł Jarosław Górczyński uczestniczył w spotkaniu sprawozdawczym na osiedlu Hutnicze w Ostrowcu Św. Mieszkańcy wnioskowali m.in. o zagospodarowanie terenów pod parkingi, doposażenie placu zabaw w Parku Fabrycznym, przycinkę drzew. Zebranie było również okazją do podziękowanie za 10-letnią pracę w radzie dla byłej przewodniczącej Teresy Stefańskiej.

Czytaj więcej...

61. POSIEDZENIE SEJMU RP

61. POSIEDZENIE SEJMU RP

W dniach 19-21 lutego 2014 r. poseł Jarosław Górczyński uczestniczy w obradach Sejmu RP. W pierwszym dniu posiedzenia Jarosław Górczyński pełni funkcję sekretarza Sejmu. Na ręce marszałek Ewy Kopacz parlamentarzysta złoży dwie interpelacje skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Poruszone kwestie dotyczą wyjaśnienia wątpliwości w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej oraz wyrażenia stanowiska ministra na temat […]

Czytaj więcej...

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE RAD OSIEDLI W OSTROWCU ŚW. ROZPOCZĘTE

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE RAD OSIEDLI W OSTROWCU ŚW. ROZPOCZĘTE

17 lutego Rada Osiedla “Ludwików”  w Ostrowcu  Św. zainicjowała cykl zebrań sprawozdawczych rad osiedlowych za 2013 r. W spotkaniu z mieszkańcami jak co roku  uczestniczył poseł Jarosław Górczyński. Są to spotkania bardzo istotne, zarówno dla lokalnych czyli osiedlowych społeczności, jak i dla samorządowych władz miasta, których przedstawiciele uczestniczą w zebraniach. ” Zebrania rad osiedli są […]

Czytaj więcej...

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Do końca 2013 roku obowiązywał program dożywiania przyjęty na lata 2006 -2013. Kolejny wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. Z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało w 2012 r. ponad 1,9 mln osób, w tym […]

Czytaj więcej...

60. POSIEDZENIE SEJMU

60. POSIEDZENIE SEJMU

W dniach 05-07 lutego 2014 r. poseł Jarosław Górczyński uczestniczy w 60. posiedzeniu Sejmu RP. W trakcie trzydniowego posiedzenia Izba będzie pracować nad propozycjami zmian w ustawie o VAT dotyczących tzw. aut z kratką i utworzenia krajowego rejestru utraconych dóbr kultury. Sejm rozpatrzy także m.in. projekt ułatwiający wymianę informacji z krajami UE o kierowcach naruszających […]

Czytaj więcej...

CHARYTATYWNIE W WILCZYCACH

CHARYTATYWNIE W WILCZYCACH

Poseł Jarosław Górczyński wziął udział w imprezie charytatywno  –  integracyjnej zorganizowanej przez Forum Młodych  Ludowców Powiatu Sandomierskiego wraz z Gminnym Zarządem Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wilczycach. Kulig na powitanie zimy miał tym razem określony cel. Nie dość, że można było podziwiać malownicze tereny doliny Opatówki, pośród licznych lessowych wąwozów, to jeszcze dołożyć cegiełkę na szczytne […]

Czytaj więcej...

HODOWCY UHONOROWANI DYPLOMAMI MINISTRA ROLNICTWA

HODOWCY UHONOROWANI DYPLOMAMI MINISTRA ROLNICTWA

Na wniosek posła Jarosława Górczyńskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba nagrodził dyplomami  hodowców  gołębi rasowych i drobiu z terenu województwa świętokrzyskiego. Wręczenie dyplomów nastąpiło  podczas XXX Świętokrzyskiej Wystawy Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Egzotycznych zorganizowanej w dniach 1-2 lutego 2014r. w obiekcie hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Szewnie. Organizatorem tego  wydarzenia, które już […]

Czytaj więcej...