Budżet Obywatelski to nie moda, to potrzeba. Prezydent oddaje głos mieszkańcom

Budżet Obywatelski to nie moda, to potrzeba. Prezydent oddaje głos mieszkańcom

Ekspert Zbigniew Wejcman wprowadził ostrowieckich radnych, członków zespołu roboczego ds. stworzenia regulaminu, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców w tajniki tworzenia Budżetu Obywatelskiego. W spotkaniu uczestniczył pomysłodawca pilotażowego w dziejach miasta rozwiązania, prezydent Jarosław Górczyński. – Choć wsłuchuję się w potrzeby lokalnej społeczności liczę, że dzięki wprowadzeniu Budżetu Obywatelskiego w Ostrowcu, proces przekazywania wzajemnych potrzeb będzie […]

Czytaj więcej...

Prezydent rozmawiał z władzami spółdzielni o zasadach współpracy

Prezydent rozmawiał z władzami spółdzielni o zasadach współpracy

Za prezydentem Jarosławem Górczyńskim już dwa spotkania z cyklu tych, które odbędzie z władzami ostrowieckich spółdzielni mieszkaniowych. W pierwszym wzięła udział rada nadzorcza SM „Krzemionki”, a teraz przyszedł czas na kolejne z zarządem i radą nadzorczą Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. – Cieszę się z tych rozmów, gdyż mieliśmy okazje do zwrócenia uwagi na problemy, które mogą […]

Czytaj więcej...

Czas zmienić ostrowiecki Rynek. Prezydent ogłosił konkurs na zagospodarowanie Rynku

Czas zmienić ostrowiecki Rynek. Prezydent ogłosił konkurs na zagospodarowanie Rynku

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłosiła konkurs pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego na opracowanie koncepcji pt. „Zagospodarowanie elementami małej architektury i zielenią Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Celem konkursu jest uporządkowanie istniejącej przestrzeni publicznej poprzez opracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania elementami małej architektury oraz obsadzeń roślinami Rynku. Realizacja części lub całości projektu przewidziana jest na lata 2015-2016. […]

Czytaj więcej...

Forum, komisje, zespoły, aby móc współdecydować. Prezydent powołuje zespoły eksperckie

Forum, komisje, zespoły, aby móc współdecydować. Prezydent powołuje zespoły eksperckie

Forum Rozwoju Miasta, Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, zespół ds. opracowania regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Ostrowiec, Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta to tylko niektóre z gremiów, które będą doradzać prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu w podejmowaniu kluczowych dla miasta decyzji. – Tak jak zapowiadałem, chcę wsłuchiwać się w głos, jak największej grupy osób z różnych środowisk, przez co włączyć, […]

Czytaj więcej...

Nowy program pomocowy dla biznesu. Prezydent rozpoczyna konsultacje ze środowiskami przedsiębiorców

Nowy program pomocowy dla biznesu. Prezydent rozpoczyna konsultacje ze środowiskami przedsiębiorców

W Urzędzie Miasta rozpoczynają się prace nad opracowaniem oczekiwanego przez potencjalnych inwestorów i lokalny biznes „Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”. Wcześniejszy program przestał obowiązywać, a na przygotowywanie nowego pozwala rozporządzenie ministra finansów dotyczące warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, które weszło właśnie w życie. Zwolnienia, […]

Czytaj więcej...

Złote gody z prezydentem

Złote gody z prezydentem

Jest wiele jubileuszy godnych świętowania, ale na szczególną uwagę zasługuje wspaniała rocznica 50-lecia pożycia małżeńskiego. Osoby,  które  przeżyły  w  jednym  związku  pół wieku,  są nagradzane w naszym kraju specjalnym  medalem  przyznanym  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.  Jubileusz złotych godów obchodzili Państwo Emilia i Zygmunt Jakubowscy oraz Wiesława i Zdzisław Leśniewscy. Z tej […]

Czytaj więcej...

Prezydent popiera szczepienia przeciwko pneumokokom

Prezydent popiera szczepienia przeciwko pneumokokom

Gmina Ostrowiec Św. przygotowuje się do wprowadzenia programu szczepień przeciwko pneumokokom. Taką inicjatywę zaproponowała podczas ostatniej sesji radna Joanna Pikus. – W imieniu swoim oraz koleżanek z Klubu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego tj. Marty Woźnickiej – Kuzdak, Ireny Rendudy – Dudek, Ireny Kowalczyk – Kwiecień oraz Urszuli Uby wnoszę interpelację dotyczącą wprowadzenia profilaktyki chorób zakaźnych […]

Czytaj więcej...

Trwa kampania przeciw dopalaczom. Prezydent nagrodził zwycięzców konkursu plastycznego

Trwa kampania przeciw dopalaczom. Prezydent nagrodził zwycięzców konkursu plastycznego

Marcin Starzomski z Zespołu Szkół Nr 2 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych oraz Oliwia Jelonek z Publicznego Gimnazjum Nr 3 w kategorii gimnazjów to laureaci konkursu plastyczno – profilaktycznego pod hasłem „Myślę = Nie biorę. Dopalaczom STOP”. Organizatorem był Urząd Miasta – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych oraz Starostwo Powiatowe. 87 nadesłanych prac oceniało jury w […]

Czytaj więcej...

Prezydent szuka oszczędności. Wspólny zakup energii

Prezydent szuka oszczędności. Wspólny zakup energii

Coraz częściej gminy kierują myślenie w stronę większych zakupów, a tym samym większych oszczędności. Coraz częściej też  przystępują do tzw. grupy zakupowej czyli zrzeszenia samorządów zainteresowanych obniżeniem kosztów zakupu energii elektrycznej. Takie działanie to zysk w postaci mniejszych rachunków. Grupa zakupowa z racji zsumowanego, a więc podwyższonego zapotrzebowania na energię stwarza możliwość uzyskania korzystniejszych cen […]

Czytaj więcej...

Zaprowadzą ład w Ostrowcu.  Prezydent jest za zmianą podejścia do zagospodarowania przestrzennego Ostrowca

Zaprowadzą ład w Ostrowcu. Prezydent jest za zmianą podejścia do zagospodarowania przestrzennego Ostrowca

Pod przewodnictwem Haliny Pająk po raz pierwszy w nowym składzie zebrała się Miejska Komisja Architektoniczno – Urbanistyczna. Obecnie tworzą ją jeszcze: Beata Bednarek,  Zbigniew Doktór, Jarosław Kawiński, Wojciech Janusz Kotasiak, Tomasz Marcinowski, Andrzej Papierz oraz Zbigniew Pękala. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. […]

Czytaj więcej...