WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

Poseł Jarosław Górczyński uczestniczył w podsumowaniu akcji UNICEF “Wszystkie kolory świata”, zorganizowanej przez Punkt Przedszkolny “Kubusia Puchatka” i Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Przedszkolandia” w Sadowiu. W ramach akcji prawie 700 szkół i przedszkoli z całej Polski przygotowało szmaciane laleczki, a tym samym wspomagały działania UNICEF na rzecz dzieci w Czadzie. W Sadowiu lalki trafiły na licytacje. […]

Czytaj więcej...

SPOTKANIE Z MEDIAMI

SPOTKANIE Z MEDIAMI

Na konferencji prasowej z regionalnymi i lokalnymi mediami spotkał się poseł Jarosław Górczyński. Największa część spotkania została poświęcona sytuacji w ostrowieckiej hucie. Poseł poinformował, iż w tym temacie spotkał się z wicepremierem Januszem Piechocińskim i dyrektorem generalnym Celsa Huta Ostrowiec Josepem Vilasecą. Oba spotkania odbyły się w 22 lutego w Warszawie. Jarosław Górczyński po raz […]

Czytaj więcej...

PALIWA Z ODPADÓW KOMUNALNYCH – KONFERENCJA W OŻAROWIE

PALIWA Z ODPADÓW KOMUNALNYCH – KONFERENCJA W OŻAROWIE

Poseł Jarosław Górczyński wziął udział w konferencji „Paliwa z odpadów komunalnych. Zakład do produkcji paliw alternatywnych” zorganizowanej przez Cementownię Ożarów i Firmę REMONDIS. Zwiększająca się ilość odpadów należy do najważniejszych problemów cywilizacyjnych. Gospodarka odpadami komunalnymi to w Polsce jedna z najbardziej zaniedbanych dziedzin. Przeciętny Polak „produkuje” 320 kg odpadów rocznie. Niesegregowane i niezagospodarowane odpady muszą […]

Czytaj więcej...

ROZPOCZĘŁY SIĘ ZEBRANIA RAD OSIEDLI

ROZPOCZĘŁY SIĘ ZEBRANIA RAD OSIEDLI

W Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęły się coroczne zebrania sprawozdawcze w radach osiedli.  Cykl zebrań  zainaugurowała RO “Ludwików”. W spotkaniu z licznie zebranymi mieszkańcami osiedla uczestniczył poseł Jarosław Górczyński.  Dwadzieścia rad będzie spotykać się z mieszkańcami aż do 25 marca.

Czytaj więcej...

PODLODOWE ZAWODY POD PATRONATEM POSŁA

PODLODOWE ZAWODY POD PATRONATEM POSŁA

Pod patronatem posła Jarosława Górczyńskiego  Koło Wędkarskie nr 34 Ostrowiec – Huta zorganizowało zawody. Na zbiorniku na Gutwinie swoich sił w zawodach podlodowych próbowało ponad 50 miłośników wędkowania. Ostrowiec okazał się bardzo gościnny, ponieważ premiowane miejsca zajęli przyjezdni wędkarze. Zwycięzca konkursu złowił prawie 3 kg ryb. Został nim Jarosław Gregorczyk ze Zwolenia. Kolejne premiowane miejsca […]

Czytaj więcej...

“Z TWARZĄ”

“Z TWARZĄ”

Jarosław Górczyński uczestniczył w charytatywnym balu karnawałowym,  zorganizowanym przez Świętokrzyską Izbę Gospodarczą, LGD „Krzemienny Krąg”, Redakcję „Gazety Ostrowieckiej” oraz Redakcję Telewizji Kablowej Ostrowiec.TV.  Licytowano z przeznaczeniem na cel charytatywny nie tylko gadżety, ale także po raz pierwszy „Twarze” celebrytów, osób znanych nie tylko w Ostrowcu Świetokrzyskim. Takich karykatur, wykonanych przez artystę z BWA, Artura Bartkiewicza, […]

Czytaj więcej...

KONFERENCJA W CKU

KONFERENCJA W CKU

Poseł Jarosław Górczyński uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Ostrowieckie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.  Tematem  konferencji były zmiany w szkolnictwie zawodowym.  Przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reforma szkolnictwa zawodowego zyskuje coraz większą rangę nie tylko w dyskusji, ale i w praktyce.  Daje przede wszystkim możliwość doskonalenia zawodowego i przekwalifikowania co w obecnych, trudnych […]

Czytaj więcej...

NA SESJI RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

NA SESJI RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

Poseł Jarosław Górczyński został zaproszony do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej w Starachowicach. Przebywającego na posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej posła reprezentowała asystentka Agnieszka Rogalińska. Najszerszym punktem obrad była informacja o aktualnym stanie prac nad drogą krajową nr 42. Ujęta w planie Ministerstwa Transportu przebudowa Drogi Krajowej numer 42 jest przesuwa się w czasie.  Na […]

Czytaj więcej...

W SADZIE SANDOMIERSKIM

W SADZIE SANDOMIERSKIM

Wspólnie z Grzegorzem  Dziubkiem – wicewojewodą  świętokrzyskim i  Magdaleną Kędzierską – Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach poseł Jarosław Górczyński  odwiedził firmę „ Sad Sandomierski”. Sztandarowym produktem firmy jest  naturalnie mętny 100-procentowy sok jabłkowy, o wyjątkowym smaku. Produkcja naturalnego soku – jak z domowej sokowirówki – to pomysł 30 rolników […]

Czytaj więcej...

UHONOROWANO NAUCZYCIELI

UHONOROWANO NAUCZYCIELI

Poseł Jarosław Górczyński  wziął udział w uroczystości wręczenia Medali za Długoletnią Służbę nauczycielom gminnych i powiatowych placówek oświatowych. Medale przyznawane są za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu. Po 30 latach pracy zawodowej wręczany jest Złoty Medal za Długoletnią Służbę, po 20 latach srebrny, a po 10 brązowy. Poseł życzył […]

Czytaj więcej...