Aktualności

Po raz kolejny rozdano Stypendia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Wczoraj, w sali kinowej Ostrowieckiego Browaru Kultury odbyło się przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego najlepszym uczniom ostrowieckich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. To już druga edycja tego wydarzenia.

Główną część uroczystości rozpoczął swym wystąpieniem Prezydent Miasta Jarosław Górczyński.

To dla mnie zaszczyt, że mogę wraz z Waszymi rodzinami oraz pedagogami podziękować Wam za pracę ku samodoskonaleniu. Jesteście żywym przykładem przezwyciężania własnych słabości i zdobywania postawionych sobie celów. Chcę pogratulować wszystkim uczniom obecnym dzisiaj na sali, dyrektorom szkół, nauczycielom oraz rodzicom, którzy wspierają ich talenty. To jest także Wasz w pełni zasłużony sukces.

Wśród 33 finalistów ubiegających się o stypendium  wybrano piątkę najlepszych podopiecznych szkół podstawowych. Zostali oni laureatami nagrody pieniężnej w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Stypendia otrzymali:

  • Iga Gancarz i Beata Daria Woźniak z klasy ósmej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego.
  • Julia Szymańska z klasy ósmej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Chrobrego.
  • Maria Magdalena Olech i Jan Kaleta z klasy ósmej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1.

Pozostali finaliści otrzymali natomiast nowoczesne hulajnogi elektryczne. Prezydent Miasta poinformował również, że rozszerzono nagradzanie nauczycieli odpowiedzialnych za przygotowanie olimpijczyków szczebla wojewódzkiego. Przez rok, 1000 zł ekstra do pensji dostaną nie tylko opiekunowie laureatów olimpiad, ale także nauczyciele odpowiedzialni za finalistów tych olimpiad.

Zwycięską piątkę wybrała Komisja złożona z przedstawicieli nestorów edukacji ostrowieckiej, reprezentantów miejskiego samorządu i oświaty pod przewodnictwem Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Dominika Smolińskiego.

Każdy z członków komisji dysponował 10 głosami, które mógł przyznawać 10 kandydatom. Analizowano wszystkie 33 wnioski pod kątem osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych. Kumulując te dane, wyłoniono pięciu stypendystów. Co więcej, w tym roku dostaliśmy więcej wniosków niż w roku poprzednim, dlatego wybór był dość trudny – powiedział Wiceprezydent Miasta.