Aktualności

Z wizytą w Częstocicach

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński wraz z Radnym Rady Miasta Arturem Zawadzkim odbyli wizytę gospodarczą na osiedlu Częstocice. Był to czas poświęcony na rozmowy z mieszkańcami oraz na przyjrzenie się z bliska potrzebom inwestycyjnym w tej części miasta. Wśród poruszanych tematów nie brakowało pytań o wyczekiwane, planowane prace na ul. Kolejowej bocznej oraz ul. Świętokrzyskiej bocznej.

Ulica Kolejowa boczna jest obecnie drogą gruntową utwardzaną kruszywem. W celu poprawy komunikacji planuje się ułożenie dwóch pasów ażurów o długości 86 metrów. W środku znajdzie się pas kostki o jednakowej długości. Wraz z obrzeżem zamykającym cały układ szerokość pasa drogowego wyniesie prawie 4 metry.

Na ul. Świętokrzyskiej bocznej zakres robót obejmie nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej o długości 140 metrów i 2,5 metrów szerokości. Droga posiadać będzie również pobocza z tłucznia łamanego o szerokości po ok. 0,5 metra każde.