Aktualności

Czekamy na opinie mieszkańców. Ostrowiecki Rynek się zmieni

Nowe nasadzenia, większa ilość zieleni, strefy rekreacyjne oraz meble miejskie mają szansę już wkrótce zagościć na ostrowieckim Rynku. W Biurze Wystaw Artystycznych odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na zagospodarowanie i ożywienie tej przestrzeni. Na konkurs wpłynęło sześć projektów, a komisja doceniła trzy z nich.

Członkowie komisji przyznali I nagrodę w wysokości 10 000,00 zł Pracowni Projektowej, Danuta Jaroszyńska – Ziach z Kielc. Projekt ten doceniono za czytelną koncepcję i jasne przesłanie, wprowadzenie nowych elementów aktywujących istniejącą przestrzeń wewnątrz Rynku i jego otoczenia, a także wprowadzenie rozwiązań, które będą integrować i przyciągać różne grupy społeczne i wiekowe w obręb Rynku, a ponadto wprowadzenia dodatkowej zieleni.

Koncepcja zawiera m.in. systemowe place zabaw dla dzieci, pawilon gastronomiczny, drewniane kramy sezonowe, pawilon wystawowy, ogródki sezonowe, zieleń mającą na celu stworzenie barwnych ram, kaskadowe konstrukcje kwietne stojące i wiszące.

II nagrodę w wysokości 2 500,00 zł otrzymał Zespół Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW z Warszawy za spójną aranżację całego układu przestrzennego ze zindywidualizowanym podejściem do poszczególnych stref Rynku, realistyczne podejście do potrzeb mieszkańców oraz szczegółową analizę przestrzenną.
Koncepcja zawiera m.in.: wielofunkcyjną pergolę, skałkę-poduchę, mobilne siedziska

III nagrodę w wysokości 1 500,00 zł przyznano duetowi – paniom Magdalenie Filipiak z Wągrowca oraz Iwonie Zielińskiej z Żar za ciekawe aranżacje zieleni i małej architektury skwerów oraz niedostatecznie wykorzystanych dotąd przestrzeni, powiązanie małej architektury z zielenią w obrębie ciągów pieszych sprzyjające tworzeniu przyjaznych przestrzeni dla krótkotrwałego wypoczynku.
Koncepcja zawiera m.in.: mobilne słupy oświetleniowe, ławki z trejażem, leżaki, kamienne ławki

Jarosław Kawiński, przewodniczący komisji konkursowej
Zdecydowaliśmy się nagrodzić trzy prace, które najbardziej odpowiadały zaleceniom zawartym  konkursie. Oceniając je nie znaliśmy ich autorów, gdyż prezentowane rozwiązania były dla nas anonimowe.
Trzeba pamiętać, że ogłaszając konkurs nałożyliśmy pewne ramy. Mówiliśmy tylko o uzupełnieniach już istniejącej bryły np. o elementy małej architektury i zieleń. Zamawiający nie pozwalał więc na gruntowną przebudowę Rynku.
Zwycięska praca wprowadza na płytę elementy mobilne tj. place zabaw, które można wykorzystywać również w przestrzeni publicznej. Na uwagę zasługuje różnorodna zieleń, dająca niesamowity efekt kolorystyczny. Rynek dzięki temu rozwiązaniu może żyć od rana do wieczora, a także być atrakcyjny dla różnych grup społecznych.

Danuta Jaroszyńska – Ziach, właścicielka zwycięskiej pracowni projektowej (Kielce)
Choćby z uwagi na nasze korzenie Ostrowiec Świętokrzyski i jego Rynek jest nam bliski. Przygotowaliśmy projekt na miarę potrzeb, bo przecież mogłyby tu powstać „złote ogrody”, czy stanąć charakterystyczna piramida. Zależało nam jednak na pomyśle, który można wcielić w życie, a nie na takim, który jest tylko architektoniczną mrzonką. Wprowadzenie placów zabaw na płytę Rynku nie jest przypadkowe, gdyż obserwowaliśmy rodziny z dziećmi, które często przechodzą przez tę część miasta, nie miały dla siebie propozycji. W naszym rozwiązaniu zasygnalizowaliśmy też miejsca pod okresowe wystawy, kramy dla kupców.
Charakterystyczne są też nasadzenia, gdyż zaproponowaliśmy rośliny, które będą zmieniać swe kolory w zależności od pór roku.

Jarosław Górczyński, prezydent miasta
Każda z nadesłanych na konkurs prac zawiera jakiś pomysł, czy też zupełną nowość, która mogłaby wpłynąć na ożywienie naszego Rynku. Teraz przystąpimy do wyceny poszczególnych elementów i wtedy też poznamy odpowiedzi na pytanie, kiedy będą się one mogły pojawić i w jakim zakresie. Będziemy realizować projekt etapami, a zaczniemy od tych elementów, które nie wymagają ingerencji w płytę Rynku, czy też pozwoleń na budowę.
Równocześnie prowadzimy prace nad przywróceniem do funkcjonowania górnej części fontanny.
Ciekaw jestem, jak te rozwiązania podobają się mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego Nagrodzone prace będzie można oglądać na Rynku, a także zapoznać się z nimi na stronie internetowej Urzędu Miasta. Swe spostrzeżenia i uwagi można kierować do Biura Prezydenta, tel. 41 2672130, promocja1@um.ostrowiec.pl