Aktualności

Huta jest nierozerwalnie powiązana z Ostrowcem. Życzenia z okazji Dnia Hutnika

Podczas piątkowych obchodów Dnia Hutnika, zorganizowanych przez Celsa Huta Ostrowiec i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Koło przy Hucie Ostrowiec, prezydent miasta Jarosław Górczyński złożył najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pracowników Celsy Huta Ostrowiec. Pozdrowił również całe środowisko pracowników ostrowieckiej branży hutniczej. Prezydent podkreślił, że z dużym szacunkiem i uznaniem odnosi się do pracy już kilku pokoleń ostrowczan- hutników.
– Hutnictwo to nie tylko ważna dziedzina gospodarki, ale także, w szerszym wymiarze, czynnik rozwoju cywilizacyjnego. Postępy w metalurgii wyznaczały zarazem kolejne etapy osiągnięć ludzkości, ale także rozwoju naszego miasta. Huta to zakład, który na zawsze wpisał się w krajobraz gospodarczy i społeczny Ostrowca Świętokrzyskiego. Historia miasta i huty są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Z tej lekcji historii trzeba jednak wyciągać odpowiednie wnioski. Poprzez kontynuację ponad dwustuletnich tradycji, przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez oddanych swej profesji ostrowieckich hutników w istotny sposób przyczyniacie się Państwo nadal do rozwoju gospodarczego Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziś Celsa Huta Ostrowiec to nowoczesny zakład zatrudniający 1300 osób, to marka handlowa, ale także ważna wizytówka Ostrowca Świętokrzyskiego. Cieszę się, że dzięki mechanizmom odwróconego VAT-u, które właściwie zafunkcjonowały udało nam się wspólnie zażegnać kryzys, a obecna sytuacja firmy wydaje się być stabilna – mówił do zebranych prezydent Górczyński. – W tym szczególnym dniu serdecznie dziękuję za Państwa pracę. Życzę wszelkiej pomyślności i satysfakcji, a także dynamicznego rozwoju Zakładu. Z okazji Dnia Hutnika pragnę złożyć wszystkim pracownikom sektora hutniczego najlepsze gratulacje oraz wyrazy uznania i wdzięczności za Państwa ciężką pracę, wymagającą wysokich kwalifikacji oraz prawdziwego hartu ducha. Życzę Państwu także wszelkiej pomyślności i osobistego szczęścia. Niech święty Florian, patron hutników, z którego wizerunkiem tradycyjnie związane jest to święto, czuwa nad Państwem w Waszej codziennej, odpowiedzialnej pracy.