Aktualności

Wsparcie dla miasta partnerskiego Biała Cerkiew na Ukrainie

Zarządzeniem prezydenta miasta z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2022 r. dokonano rozdysponowania części rezerwy celowej w kwocie 100 000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Pieniądze te zostaną przeznaczone na pomoc dla miasta partnerskiego Biała Cerkiew.

Jest to w tej chwili najszybszy tryb, w ramach którego można zrealizować pomoc dla Białej Cerkwii, potwierdzony przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Prezydent Jarosław Górczyński jest w stałym kontakcie z Merem Białej Cerkwii Gennadijem Dykyim. Ostatnia rozmowa telefoniczna odbyła się w poniedziałek rano.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc dla Ukrainy. Ze strony miasta i powiatu zbiórki organizowane są we wszystkich publicznych placówkach oświatowych i przekazane zostaną do Polskiego Czerwonego Krzyża, które jest naszym partnerem wiodącym i koordynującym całość zbiórek.

Jest dla nas wszystkich ostrowczan oczywiste, że musimy pomóc naszym przyjaciołom z miasta partnerskiego Biała Cerkiew. Podpisałem wczoraj zarządzenie, które zabezpiecza środki na ten cel. Mamy również od naszych przyjaciół z Ukrainy dokładne informacje jakie rzeczy są im teraz najbardziej potrzebne. Są to min. bandaże, środki do odkażania ran i przeciwbólowe, suche szwy, ale również sprzęt do wzajemnej komunikacji – powiedział Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński