Aktualności

Wywiad dla młodzieży z koła dziennikarskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Młodzież z koła dziennikarskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z opiekunem koła Panią Edytą Wykrotą  przeprowadziła z Prezydentem Miasta Jarosławem Górczyńskim rozmowę na temat charakteru jego pracy i przyszłości naszej miejscowości.

Wywiad ukaże się w drukowanym kwartalniku wydawanym przez szkołę.

Z Prezydentem Jarosławem Górczyńskim bez tajemnic

Jakie są Pana plany i wyzwania dotyczące przyszłości naszego miasta?

– To jest bardzo aktualne i ważne pytanie. Nie da się w krótkich słowach na nie odpowiedzieć. Istnieje wiele czynników, które często zmieniają nasze plany. Rok ten minął w trudnej sytuacji epidemicznej, nierozerwalnie z tym faktem istniała niepewność oraz trudność w uzyskaniu stabilności w życiu mieszkańców Ostrowca Św. Mimo to nasze miasto w rok 2022 wkroczyło bez długów, a zatem z dobrymi perspektywami rozwoju. Warto wspomnieć, że Ostrowiec Świętokrzyski wyróżniony został w konkursie „Perły Samorządu 2021” w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców. Miasto rozwijamy w kierunku takim, aby było najatrakcyjniejszym miejscem do lokowania tu nowych firm, zakładów produkcyjnych, do osiedlania się i podejmowania decyzji o budowie nowych domów oraz zakupie mieszkań. W ostatnich sześciu latach w Ostrowcu Świętokrzyskim  wybudowanych zostało  460 domów jednorodzinnych. Wyprzedziliśmy pod tym względem Kielce i pozostałe miasta regionu świętokrzyskiego. Dodajmy do tego nowe osiedla domów wielorodzinnych i kolejne inwestycje deweloperów, którzy widzą potencjał na naszym terenie. Mamy 11 warunków zabudowy na bloki w naszym mieście. Te statystyki pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze, że praca, którą wykonujemy jako samorząd, przynosi wymierne efekty. Celem mojej pracy jest tak budować
i rozwijać nasze miasto, aby młode pokolenie ostrowczan chciało tę moją pracę w przyszłości kontynuować i krok po kroku rozwijać ideę Ostrowca Świętokrzyskiego jako miejsca,
w którym chcemy żyć, pracować i miło spędzać swój czas.

W zeszłym roku w naszym mieście uczniowie otrzymali od Pana najwyższe w Polsce stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Czym kierował się pan, podejmując decyzję w tej sprawie?

– Inwestycja w młodzież i oświatę jest najlepszą inwestycją, która zwraca się w dłuższej perspektywie. Te stypendia w kwocie 10 tysięcy złotych netto dla 10 najlepszych uczniów świadczą o tym, że warto się uczyć, dążyć do określonych celów  i pokonywać kolejne poprzeczki. To na pewno zaprocentuje w przyszłości. Od zawsze uważam, że to młode pokolenie jest najważniejszą i największą szansą dla miasta. To wy jesteście naszą nadzieją, dlatego znaczną część wydatków miasta stanowi edukacja.

Czy trwająca obecnie ciężka sytuacja gospodarcza w kraju może spowodować, że uczniowie w tym roku nie otrzymają żadnych stypendiów?

– Wiem, że w wielu miastach panicznie szuka się dziś oszczędności albo bez skrupułów o losy przyszłych pokoleń zadłuża się, biorąc kolejne kredyty na pokrycie bieżącej działalności. Ostrowiec Świętokrzyski nauczył się oszczędzać w czasach, gdy gospodarka była stabilna. Nam udało się zachować zrównoważony budżet.  Doszliśmy do tego stanu przy jednoczesnym nie podnoszeniu podatków i opłat lokalnych. Bardzo cenię sobie te stypendia i wypłacamy ich wiele. Mam nadzieję, że również nauczyciele dostaną dodatki do pensji za pracę z najlepszymi uczniami – laureatami na szczeblu wojewódzkim Weszliśmy w nowy rok z poukładanym budżetem i z takim gospodarczym podejściem, który spowodował, że nie mamy złych kredytów i długów. Nie widzę więc zagrożenia w bieżącym funkcjonowaniu miasta. Odpowiadając krótko – stypendia dla młodzieży nie są zagrożone.

Wiemy, że dzięki Pana decyzji od przyszłego roku szkolnego w naszej szkole uruchomiony zostanie oddział dwujęzyczny na poziomie klasy VII. Czy uważa Pan, że inwestowanie w nauczanie języków obcych to dobry kierunek rozwoju dla ostrowieckiej młodzieży?

– To bardzo dobry kierunek. Cieszę się, że taka inicjatywa wypłynęła z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4. Jesteście tymi pierwszymi, którzy nadają ton i pokazują, że takie klasy warto tworzyć. Mam nadzieję, że w przyszłości dołączą do was kolejne szkoły. Uważam, że warto znać obce języki. To nasze okno na świat. Znajomość języków w dzisiejszym świecie jest ogromnym ułatwieniem, a nawet koniecznością funkcjonowania w środowisku dużej ilości informacji.
Z przyjemnością mogę powiedzieć, że miasto finansuje uczniom certyfikaty językowe, zwalniając z obciążeń rodziców. Zostaliśmy w tej kwestii docenieni przez Uniwersytet Jagielloński, który docenił to, że jesteśmy jedynym miastem, jakie zdecydowało się na ten krok.

Na podstawie rosnących cen oraz budżetów naszych gospodarstw domowych wnioskujemy, że w budżecie gminy również może zajść konieczność wprowadzenia oszczędności. Jeśli taka sytuacja dotyczyłaby naszej gminy, to czy zamierza Pan szukać oszczędności na edukacji?

– Podam konkretne przykłady, odwołując się do cyfr. Jedna z naszych szkół za ogrzewanie
w październiku zapłaciła 3700 zł., a rachunek za styczeń przyszedł na kwotę 21000 zł. To pokazuje, że  koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania szkół będą rosły. Drożeje bardzo mocno prąd, co wiąże się ze zwiększeniem opłat np. za oświetlenie miasta. Podkreślam, że nawet mimo ciężkich warunków, jakie ostatnie dotykają przede wszystkim gospodarstwa domowe, ale również i samorządy, nie przewiduję szukania oszczędności w szkołach, a nawet więcej – przewiduję kolejne duże inwestycje w poprawę infrastruktury i oferty edukacyjnej.

W roku ubiegłym oddał Pan do dyspozycji ostrowieckiej młodzieży skatepark. Często tam bywamy i widzimy, że cieszy się on dużym zainteresowaniem. Czy nie żałuje Pan tej decyzji?

– Cieszy mnie ta informacja, że młodzież bardzo chętnie korzysta z tego miejsca. To była trafiona inwestycja! Nie żałuję żadnej decyzji, która spowodowała zainteresowanie ze strony mieszkańców. Każdy, kto korzysta z obiektów miejskich. Jest dla mnie sygnałem dobrze wykonanej pracy. Mamy plany na kolejne bardzo duży skatepark przy ulicy Armii Krajowej, na osiedlu Pułanki i myślę, że lada moment zaskoczymy taką budową.

– Jaki według Pana powinien być nowoczesny obywatel?

– To trudne pytanie. Nowoczesny obywatel powinien patrzyć na swoje samodoskonalenie.  Na to, aby budować swoje doświadczenie i wierzyć w autorytety. Szanować pracę. Realizować się
i myśleć o swojej przyszłości oraz próbować ją kreować. Patrzeć przed siebie, posiłkując się zdobytym doświadczeniem. Współczesny Polak to człowiek otwarty na nowości, nieulegający stereotypom, tolerancyjny. Kochający swój kraj mądrze na sposób pozytywistyczny, budując jego dobrobyt poprzez zdobywanie wykształcenia, doświadczenia i pracę. Uważam, że taki nowoczesny obywatel powinien realizować się nie poprzez puste słowa, ale ciężką pracę. Jednocześnie budować siebie oraz swoją ojczyznę.

– Serdecznie dziękujemy za dzisiejszą rozmowę i poświęcony nam czas. Życzymy Panu wielu sukcesów i zrealizowania wszystkich planów oraz zamierzeń.

 

Ja również życzę Wam aby spełniły się wasze wszystkie, dobre marzenia.

 

Oliwia Rutkowska, Lilianna Sprycha