Aktualności

Podziękowania dla Pani Prezes OTBS-u

Prezydent Jarosław Górczyński i przewodnicząca Rady Miasta, Irena Renduda – Dudek podziękowali podczas ostatniej sesji, odchodzącej na emeryturę Małgorzacie Kostrzewie – prezes, a wcześniej wieloletniej księgowej., za wkład w rozwój Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

– Pani trwająca 39 lat kariera zawodowa pokazuje ogromny szacunek do pracy, a postawa może być wzorem dla wielu młodych ludzi. W sposób szczególny dziękuję za minione 15 lat, w trakcie których współtworzyła pani markę OTBS-u mówił prezydent Jarosław Górczyński. Przez ten czas zapisała pani wiele ważnych kart w historii zmian ostrowieckiej przestrzeni publicznej, na rynku nieruchomości i budownictwa mieszkaniowego. Dzięki pani pracy i zaangażowaniu udało nam się wspólnie wiele w tym zakresie osiągnąć, a nasze miasto stawiane jest jako przykład tego, jak spółka miejska z powodzeniem podjęła się roli dewelopera oferującego ofertę idealnie skrojoną do potrzeb lokalnego rynku. Kompleksy bloków przy ulicach Sikorskiego, Pogodnej oraz Osiedle Merkury zmieniły obraz kilku dzielnic miasta i stały się początkiem rozwoju budownictwa wielorodzinnego. Za tymi działaniami podążyli prywatni inwestorzy, którzy dostrzegli potencjał drzemiący w Ostrowcu Świętokrzyskim. To symbol otwartości na potrzeby mieszkańców i zmian w podejściu do miasta jako do żywego organizmu. Pani praca to wspaniały i niezapomniany przykład wyjątkowej energii i determinacji w realizacji powierzonych zadań. Przez lata prezentowała się pani jako solidny pracownik i dobry pracodawca, za co serdecznie dziękuję. W tym wyjątkowym dniu proszę przyjąć podziękowania za wkład w rozwój Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz marki Ostrowca Świętokrzyskiego. Życzę zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej pracy oraz spełnienia planów, a przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wzruszenia nie kryła Małgorzata Kostrzewa, która przez ostatnie cztery lata była prezesem Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

– Usłyszałam tyle dobra, że jestem bardzo wzruszona – przyznała. Jestem dumna, że udało mi się pracować z tak wielką grupą wspaniałych ludzi, którą spotkałam wykonując swoje obowiązki. Nie udało się tego wszystkiego zrealizować, gdyby nie doskonała współpraca.