Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Uroczystą mszą świętą w intencji ojczyzny celebrowaną w parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła rozpoczęły się w Ostrowcu Świętokrzyskim uroczystości odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie uczestnicy przeszli ulicami miasta pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim. W uroczystościach udział wzięli:  wiceprezydenci miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Piotr Dasios i Dominik Smoliński, przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Irena Renduda – Dudek, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego Mariusz Pasternak, poseł na Sejm RP Andrzej Kryj, ksiądz dziekan Jan Sarwa radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele partii politycznych, szkół, stowarzyszeń, zakładów pracy.

Przemawiający w imieniu prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego, wiceprezydent miasta Dominik Smoliński przypomniał o odezwie marszałka Piłsudskiego skierowanej do szefów wszystkich mocarstw informującej o istnieniu Niepodległego Państwa Polskiego  obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.

Charyzma narodu polskiego, bohaterstwo pozwoliło przetrwać kolejne ciężkie lata jakimi była okupacja niemiecka oraz sowieckie zwierzchnictwo w czasach powojennych – mówił wiceprezydent Dominik Smoliński. Nadzieja i wiara w to, że jeszcze Polska nie zginęła trwała w sercach Polaków. Niepodległość stała się wielkim darem i odpowiedzialnością. Marszałek Piłsudski podkreślał, że niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. Ojczyzna niepodległa powinna być przedmiotem wspólnej troski. Bardzo ważne jest, aby każdego dnia, a zwłaszcza dzisiaj przypominać sobie naszą historię. 11 Listopada jest dniem hołdu dla tysięcy żołnierzy, polityków, dyplomatów, mężów stanu, których wysiłki doprowadziły do odrodzenia Polski. Półtora wieku walk znalazło swój szczęśliwy finał. Narodowe Święto Niepodległości traktujmy jako symbol siły i niezłomności ducha naszego narodu, jako dzień do refleksji, ale przede wszystkim dumy, nadziei i radości.