Aktualności

Z sesji Rady Miasta – wsparcie dla ostrowieckich uczniów oraz dla szpitala

 

W piątek, w trybie zdalnym, odbyła się sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Radni podjęli uchwały w 23 sprawach.

 Jest program wsparcia dla uczniów

Ostrowieccy radni podczas piątkowej sesji jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”. Na jego mocy dziesięciu najzdolniejszych uczniów z ostrowieckich szkół podstawowych, zarówno tych publicznych, jak i niepublicznych otrzyma jednorazowe stypendia w wysokości 10 tys. zł netto.

– Nasze miasto spłaciło wszystkie długi i obecnie nie musimy już spłacać odsetek – mówi prezydent Jarosław Górczyński. Stać nas na tak wysokie stypendia. Inwestycje w oświatę są bardzo trafne i zawsze się zwracają. Poza inwestycjami w infrastrukturę, jak remonty placówek oświatowych, wyposażenie pracowni część środków przeznaczmy także na dodatkowe zajęcia, stypendia, certyfikaty językowe. Najzdolniejsi ze zdolnych zostaną dodatkowo wyróżnieni.

– Ponad ćwierć wieku jestem związany z ostrowiecką oświatą, dlatego też dziękuję za przygotowanie tego typu uchwały – mówił radny Mariusz Łata. To nie pierwsza decyzja wspierająca ostrowiecką edukację, bo należy pamiętać chociażby o wyższych stypendiach, certyfikatach językowych, Srebrnych, czy Złotych Tarczach, a także dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. Stypendia prezydenta będą tylko dla najlepszych, ale to świetny krok, aby motywować naszą najzdolniejszą młodzież.

– Chylę czoła przed tym pomysłem – mówił radny Karol Wójcik. Pamiętajmy, że pieniądze, które trafią na ten cel pochodzą z wcześniej zaciągniętych przez samorząd zobowiązań. Teraz one zostaną zainwestowane w największą wartość, czyli młodzież, która miejmy nadzieję po skończeniu studiów powróci do naszego miasta, aby się realizować.

Wparcie dla szpitala

– Mając na celu utrzymanie jak najwyższego standardu świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta i wychodząc naprzeciw potrzebom ostrowieckiego szpitala, proponuje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na dofinansowanie prac remontowych i zakup sprzętu oraz wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim – czytamy w uzasadnieniu uchwały. Sytuacja finansowa ZOZ jest trudna i nie pozwala na udźwignięcie ciężaru wszystkich kosztów.

Ostrowieccy radni miejscy kierując się szeroko pojętym dobrem pacjentów zdecydowali  się przeznaczyć kwotę 105.000 zł na dotację celową dla Powiatu Ostrowieckiego, która wykorzystana zostanie na remont pomieszczeń Działu Elektroradiologii oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

– Szpital to nasze wspólne dobro i staramy się budować jego markę- mówi prezydent Jarosław Górczyński. W okresie pandemii personel medyczny, techniczny i wszyscy pracownicy stanęli na wysokości zadania w tych trudnych czasach. Serdecznie dziękuje wszystkim radny za jednomyślność. Wszyscy wiemy jak ważny jest szpital.

Transportowe porozumienie Ostrowiec Św. – Ćmielów

W celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ćmielów i Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz mając na uwadze wspólne korzyści społeczne i gospodarcze pomiędzy gminami podjęto uchwałę dotyczącą Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a Gminą Ćmielów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

– Chce podziękować radnym Miasta i Gminy Ćmielów, którzy wcześniej podjęli takie zobowiązanie-  mówił prezydent Jarosław Górczyński. To odpowiedź na głosy mieszkańców tej gminy, ale także pracowników Zakładu Porcelany Ćmielów. To porozumienie przynosi szereg korzyści dla obu samorządów.

– Organizacja zbiorowego transportu zbiorowego to jedno z zadań własnych gmin, które może być realizowane w różnych formach – mówił radny Stanisław Choinka. Jako samorząd możemy pochwalić się tym, że od ponad sześćdziesięciu lat świadczymy usługi w tym zakresie szanując zasady zdrowej konkurencji. Realizowany projekt „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” zmieni obraz komunikacji zbiorowej nie tylko w naszym mieście. (…) Dziś, jako dyrektor MZK, ale i radny z dumą przyjmuje kolejne porozumienie, które podpisujemy z gminami ościennymi.