Aktualności

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zrzeka się odszkodowań i przekazuje działki pod wojewódzką inwestycje

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zrzekła się bezwarunkowo odszkodowań za 46 działek pod realizację zadania „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”. Prezydent Jarosław Górczyński zaproponował też dołożenie przez gminny samorząd miliona złotych do tej wojewódzkiej inwestycji.

Ostrowiecki samorząd zaprosił na spotkanie dotyczące kluczowej, drogowej inwestycji dla miasta, wszystkich radnych województwa świętokrzyskiego wybranych z tego terenu. Ostatecznie skorzystali z niego jedynie radni: Arkadiusz Bąk, Józef Bryk oraz Andrzej Swajda.

– Chcieliśmy porozmawiać o najważniejszej drodze przechodzącej przez Ostrowiec Świętokrzyski, która jest zarządzana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach – mówi prezydent Jarosław Gorczyński. Chodzi tu o ciąg od mostu na rzece Kamiennej na alei 3 Maja, poprzez Okólną, Denkowską i ul. Radwana. W grudniu 2014 skierowaliśmy pierwsze pisma dotyczący uzgodnień budowy nowego mostu w ramach tej inwestycji. Dziś minęło siedem lat. W tzw. międzyczasie gmina dofinansowała dokumentację na to przedsięwzięcie. Jest też na tę realizację wydane zezwolenie, czyli ZRiT. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tę realizacje. Trzeba jednak wiedzieć, że przez długi okres ŚZDW nie uregulował stanu prawnego dróg i okazało się, że własnością działek pod realizację przedsięwzięcia jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.

Prezydent Jarosław Górczyński już dużo wcześniej deklarował, że z chwilą ogłoszenia przetargu na tę realizację samorząd zrzeknie się należnych mu odszkodowań, ale w związku z tym, że wokół przedsięwzięcia nic się nie dzieje, teraz zapadła decyzja idąca dalej mówiąca o przekazaniu ich bezwarunkowym.

– Chcąc wyjść naprzeciw i  wesprzeć Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a także ulżyć marszałkowi oraz zarządowi województwa świętokrzyskiego podpisałem dokument na mocy, którego Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zrzeka się odszkodowań za 46 działek pod realizację tego drogowego działania- mówi prezydent Jarosław Górczyński.

Prezydent podtrzymał też wcześniejszą deklarację, że Gmina Ostrowiec Świętokrzyski dołoży z własnego budżetu milion złotych na realizację zadania, zaraz po tym, gdy ogłoszony zostanie przetarg.

– Przez ostatnie trzy dni rozmawialiśmy w ramach Komisji Budżetu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o drogach, a szczególnie o drodze 754, przebiegającej przez Ostrowiec Świętokrzyski – mówi radny województwa świętokrzyskiego, Arkadiusz Bąk. Akcentowaliśmy, że ta inwestycja jest jedną z niewielu, która jest gotowa do realizacji, przeszła bardzo trudny etap uzgodnień i nic nie blokuje jej wykonania.

Zdaniem radnego Arkadiusza Bąka, decyzja samorządu Ostrowca Świętokrzyskiego wytrąca wszelkie argumenty, które można podawać tłumacząc brak rozpoczęcia drogowej inwestycji. Jego zdaniem, ale nie tylko, po prostu nie ma środków na rozpoczęcie realizacji zadania, a wszelkie inne kwestie są tylko poboczne.

– Musimy zrobić wszystko, aby nasza inwestycja została wpisana do realizacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – akcentuje radny województwa świętokrzyskiego, Arkadiusz Bąk, który interpelował za sprawą ostrowieckich radnych w sprawie tego, czy są środki na tę realizację. Na tę chwilę z uzyskanych odpowiedzi nie widziałem środków na tę realizację zapisanych w planach  Urzędu Marszałkowskiego.