Aktualności

Miejski Obszar Funkcjonalny „Miasta Północy” szansą na rozwój. 17 samorządów podpisało międzygminne porozumienie

W miniony poniedziałek przedstawiciele wszystkich gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Miast Północy (17 gmin z powiatów: ostrowieckiego, skarżyskiego, starachowickiego i koneckiego) podpisali porozumienie. Uroczystość odbyła się w Skarżysku – Kamienna, a podpisany dokument pozwoli wspólnie ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne na kluczowe dla rozwoju tych ośrodków inwestycje.

Trzy główne samorządy czyli Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice oraz Skarżysko – Kamienna od lat podejmowały próby współpracy, ale dopiero teraz zaproponowana przez prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego idea stworzenia miejskiego obszaru funkcjonalnego ma szansę przynieść konkretne rozwiązania i korzyści.

W procesie przygotowania i opracowania niezbędnych dokumentów do realizacji Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy w ramach perspektywy finansowej 2021 – 2027 interesy 17-tu samorządów reprezentować będą władze Skarżyska – Kamiennej.

– Ostrowiec Świętokrzyski to drugie co do wielkości miasto województwa świętokrzyskiego oraz największy ośrodek w jego północnej – przemysłowej części. Mamy z czego być dumni i co pielęgnować. Tkanka materialna oraz wartości intelektualne, a także tradycje hutnicze będą prezentowane już niebawem w powstającym Centrum Hutnictwa – mówi prezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Jednak dziedzictwo naszego regionu to także uwarunkowana historycznie, gospodarczo oraz społecznie współpraca pomiędzy miastami i gminami dorzecza doliny Kamiennej. To ona – określana jako najpracowitsza z polskich rzek wpłynęła na rozwój przemysłu w tej części kraju, a obecnie województwa. Miejski Obszar Funkcjonalny „Miasta Północy” to największe tego typu partnerstwo w kraju. Mam nadzieję, że władze rządowe nie zignorują kompleksowej propozycji rozwoju 17 samorządów północnej – najbardziej uprzemysłowionej części województwa świętokrzyskiego.

W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy wchodzą samorządy: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Końskie, Suchedniów, Stąporków, Bliżyn, Brody, Skarżysko Kościelne, Wąchock, Mirzec, Pawłów oraz Bodzechów, Kunów, Bałtów, Ćmielów i Waśniów.