Aktualności

Prac na ul. Siennieńskiej ciąg dalszy

Kierowcy poruszający się centrum Ostrowca Świętokrzyskiego muszą liczyć się nadal z utrudnieniami. Teraz odradzamy skręcanie z ulicy z ulicy Okólnej w remontowaną Siennieńską, bowiem przez prowadzone obecnie prace nie dojedziemy do ulicy Głogowskiego, ani okolic Urzędu Miasta.

„Jak zawsze przy tego rodzaju inwestycjach pojawiają się utrudnienia w ruchu drogowym, dlatego z tego miejsca chciałbym prosić wszystkich mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego o cierpliwość – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. Dotychczasowe doświadczenie  pokazuje, że miejska spółka MPRD działa bardzo sprawnie i przede wszystkim terminowo. Wyremontowana już część ul. Siennieńskiej to wysoki standard w jakim zostanie wykonana również pozostała część drogi.”

Cały zakres realizacji obejmuje wykonanie remontu; nawierzchni bitumicznych ulic o łącznej powierzchni 6.690 m kw. wraz z korektą łuków ulic na skrzyżowaniach, remontu chodników dla pieszych o łącznej powierzchni 4.440 m kw., krawężników oraz zjazdów na posesje. Zakres robót obejmuje remont oświetlenia ulic, polegający na wymianie opraw oświetleniowych, jak również kompletnych słupów oświetleniowych i remont kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów i włazów kanałowych.

Prezes MPRD wyjaśnia, że spółka nie zdecydowała się na całkowite zamknięcie ulicy z uwagi na to, aby dojazd do bloków mieli mieszkańcy z tej części miasta oraz przedsiębiorcy do swych sklepów.

– Niestety kierowcy jeżdżą na pamięć nie zważają  na znaki i można odnieść wrażenie, że samochodami chcą wjechać niemal do samych sklepów- mówi prezes MPRD, Krzysztof Kowalski. Przez najbliższy miesiąc trzeba liczyć się z utrudnieniami na ulicy Siennieńskiej od Okólnej do Głogowskiego. Obecnie zamknięta jest część właśnie od Głogowskiego do wjazdów do pobliskich bloków. Później zamknięty zostanie dolny odcinek od Okólnej do wspomnianych bloków.

Prace na odcinku od Okólnej do Głogowskiego to jeden z elementów zadania: „Remont dróg gminnych: ul. Siennieńskiej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Długość remontowanych odcinków obejmuje 0,867 km. Koszt realizacji zadania to: 4.439.449,87, zaś z Funduszu Dróg Samorządowych opiewa na kwotę 2.646.400,00. Wykonawcą zadania jest MPRD Sp. z o.o.