Aktualności

Nowoczesne centrum monitoringu. Będą kolejne kamery

Do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało przeniesione centrum monitoringu wizyjnego miasta. Zakończyła się także jego modernizacja, a obecnie trwają próby, które poprzedzają odbiór techniczny całej nowoczesnej instalacji.

– Na tę chwilę testujemy całość i sprawdzamy, czy połączenia z wszystkimi punktami kamerowymi są prawidłowe i zabezpieczają odpowiednią widoczność- mówi Komendant Straży Miejskiej, Andrzej Kaniewski. Sprawdzamy też czy rejestracja obrazu realizowana jest bez zakłóceń i dochodzi do trwałego zapisu w nowych systemach informatycznych.

Przeprowadzka z pomieszczeń policji uwzględniała wymianę części urządzeń i dobudowę uwzględniającą nowsze dostosowane do obecnych standardów monitoringu, jak również montaż urządzeń umożliwiających transmisję ze wszystkich systemów do serwerowni w budynku przy ul. Świętokrzyskiej.  Kolejnym punktem była rozbudowa infrastruktury pozwalająca na integrację systemów oraz włączenie nowo wybudowanych punktów kamerowych.

– Już widzimy, że nowe rozwiązanie poprawi jakość obserwacji przestrzeni publicznej w mieście- mówi Komendant Straży Miejskiej, Andrzej Kaniewski. Jest szansa na jeszcze szybsze reagowanie na wszelkiego rodzaju naruszenia prawa.

Cały system monitoringu w obecnym kształcie będzie obsługiwać sześciu operatorów w systemie 24-godzinnym.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski stawia na bezpieczeństwo stąd reaguje na wszelkie sygnały zgłaszane prze mieszkańców.

– Niestety na terenie miasta nie brakuje przykładów dewastacji, stąd stawiamy na monitoring, który świetnie sprawdza się w przypadku takich incydentów. Nasz system kamer będziemy rozwijać, bo wiemy, że tego chcą mieszkańcy – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński.

– Nie zapomnijmy, że w ramach Budżetu Obywatelskiego powstał monitoring przestrzeni publicznej na osiedlu „Ogrody” i „Złotej Jesieni”- przypomina Komendant Straży Miejskiej. Teraz owe punkty będą stanowić integralną część systemu monitoringu miasta. Odbieramy już sygnały, że pojawienie się kamer na tych osiedlach zdecydowanie poprawił bezpieczeństwo i zminimalizował ilość nieprzyjemnych incydentów.

Warto wiedzieć, że na tym nie koniec, bowiem czeka na budowa kolejnych siedmiu punktów kamerowych, co spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa w naszym mieście. Inwestycja jest realizowana na wniosek Straży Miejskiej i mieszkańców miasta.

W ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym, potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno – kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu” wybudowane zostanie cztery punkty kamerowe na skrzyżowaniach ulic: Aleja Jana Pawła II i Radwana,  Aleja Jana Pawła II i  Sienieńskiej,  Aleja Jana Pawła II i Iłżeckiej, Żabiej i Aleja 3-go Maja, a także na rondzie Republiki Ostrowieckiej.

Opracowana jest dokumentacja projektowa na dodatkowe lokalizacje do realizacji w latach następnych na skrzyżowaniach ulic Sienkiewicza i Polnej oraz Mickiewicza i Sienkiewicza