Aktualności

„Jedynka” nie tylko przy ulicy Trzeciaków, ale i przy ul. Sienkiewicza

Ostrowieccy radni podczas środowej sesji opowiedzieli się jednomyślnie w sprawie uchwały mówiącej o zamiarze zmiany siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na jej mocy od 1 września br. placówka działałaby w dotychczasowej siedzibie przy ulicy Trzeciaków oraz na  ulicy Sienkiewicza w dotychczasowym budynku Publicznego Gimnazjum Nr1. Teraz z projektem intencyjnej uchwały zapozna się Świętokrzyski Kurator Oświaty, który wyda swoją opinię oraz rodzice uczniów.

Taki ewentualny scenariusz ma podnieść komfort nauczania w placówce, po tym, jak część zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych PSP Nr 1. tj. klas VI, VII i VIII zostałoby przeniesionych w nowym roku szkolnym do budynku wygaszanego gimnazjum przy ul. Henryka Sienkiewicza 67B. W dotychczasowej siedzibie PSP Nr 1  pozostałyby oddziały przedszkolne i klasy l — V.

– Reforma systemu oświaty, która sprowadziła się do likwidacji gimnazjów zmusiła samorządy do podejmowania trudnych decyzji- mówił prezydent Jarosław Górczyński. W naszym przypadku chodzi głównie o budynki wygaszanych Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Publicznego Gimnazjum Nr 3. W tym pierwszym przypadku zdecydowaliśmy się zaproponować przeniesienie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego starszych roczników z pobliskiej szkoły podstawowej. Budynki obu placówek znajdują się w stosunku do siebie w bliskiej lokalizacji, a proponowana zmiana nie będzie miała wpływu na obwód szkoły, natomiast zdecydowanie poprawi warunki kształcenia.

Prezydent nie ukrywał, że taki scenariusz jest dla miasta bardziej kosztowny, ze względu na potrzebę  utrzymywania dwóch obiektów, ale ważniejsza jest poprawa warunków kształcenia i dobro uczniów.

– Obecnie w PSP Nr 1 funkcjonuje trzydzieści oddziałów-mówił Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Jan Bernard Malinowski. Po zmianach przy ulicy Sienkiewicza przeniosłoby się jedenaście oddziałów. Analizując urodzenia PSP Nr 1 miałaby po trzy oddziały na każdym poziomie nauki. Ta zmiana ma na celu tylko i wyłącznie usprawnienie procesu dydaktycznego: nie będzie zmianowości, uczniowie będą zaczynać naukę o godz.8.00, do dyspozycji dzieci będzie większa baza nie tylko dydaktyczna, ale także sportowa.

Prezydent Jarosław Górczyński zadeklarował, że gminne placówki oświatowe będą nadal kontynuować wszelkie dotychczas wprowadzane rozwiązania, m.in. certyfikaty językowe, wyższe stypendia dla uczniów, dodatek prezydencki dla nauczycieli.

– Chcemy wprowadzić na zasadach pilotażu program, który już realizowany w PSP Nr 14 w oparciu o matematykę, a przenoszący uczniów w sferę ekonomii- mówi prezydent Jarosław Górczyński.  Nowością w ostrowieckich szkołach będzie też obecność psychologów, którzy współpracowaliby z pedagogami.