Aktualności

Otwarcie nowej siedziby Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Prezydent Miasta Jarosław Górczyński  wziął udział w otwarciu nowej siedziby Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nowa placówka powstała na działce przekazanej w 2016 roku bezpłatnie przez miasto, dzięki zaangażowaniu prezydenta miasta oraz decyzji radnych którzy podjęli taką decyzję. Nowa siedziba KRUS-u mieści się przy ulicy Słowackiego 13.

– Cieszę się bardzo, że możemy się spotkać w tak pięknym obiekcie, który od dzisiaj będzie służył ostrowieckim rolnikom oraz mieszkańcom gmin ościennych. Jestem dumny, że dzięki dobrej współpracy z władzami świętokrzyskiego KRUS-u oraz decyzji ostrowieckich radnych mogło do tego dojść. Nowoczesna placówka dostępna w centrum naszego miasta to dodatkowy atut dla Ostrowca Świętokrzyskiego poprawiająca standard jakości świadczonych usług dla mieszkańców miasta
i powiatu – mówi Prezydent Miasta Jarosław Górczyński.

Nowa siedziba podlega placówce terenowej KRUS w Kielcach. Realizuje zadania m.in. z zakresu obsługi rolników w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie, przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, prowadzenia działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowania zagrożeń w miejscu pracy i życia rolników.