Aktualności

Wyjątkowe wydarzenie. Marzena Dębniak starostą ostrowieckim

Na sesji inauguracyjnej w starostwie powiatowym radni powiatu ostrowieckiego wybrali nowego starostę, którym została nie mająca kontrkandydata Marzena Dębniak. Zagłosowało na nią 15 radnych. Siedmiu radnych było przeciwko, natomiast jeden wstrzymał się od głosu. Na wicestarostę, identycznym stosunkiem głosów, wybrano Andrzeja Jabłońskiego. W skład Zarządu Powiatu weszli jeszcze radni Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec. Głosowało na nich 15 radnych, 8 było przeciwko. Podczas pierwszej sesji wybrano także prezydium Rady Powiatu. Przewodniczącym został Mariusz Pasternak, wiceprzewodniczącymi Małgorzata Bień i Małgorzata Sobieraj. Wszyscy są członkami klubu Jarosława Górczyńskiego.
– To wyjątkowa chwila w dziejach naszego miasta i powiatu. To początek nowej drogi. Pani Marzena Dębniak jest wyjątkową osobą, prawnikiem i samorządowcem z krwi i kości. Przez lata dała się poznać jako dobry strateg, ale także odpowiedzialny pracodawca. Dzisiejsza decyzja radnych to dowód uznania i zaufania dla Pani Marzeny Dębniak. Cieszę się i jestem dumny, że w minionej kadencji miałem zaszczyt pracować z Panią Starostą. Sytuacja w jakiej jest powiat jest dramatyczna dlatego potrzebny jest zespól ludzi, którzy w sposób odpowiedzialny i rozważny wprowadzą liczne reformy, które pozwolą na poprawę kondycji finansowej powiatu – uważa Prezydent Miasta Jarosław Górczyński.
Prezydent Miasta Jarosław Górczyński wspólnie z sekretarz miasta Anną Niedbałą wręczyli pani staroście wyjątkową szklaną statuetkę, dziękując w imieniu własnym oraz pracowników Urzędu Miasta za jej dotychczasowy wkład w rozwój ostrowieckiego samorządu oraz budowę lokalnej demokracji.