Aktualności

Nowy rozdział rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego

Podczas poniedziałkowej sesji wybrany na drugą kadencję prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, złożył uroczyste ślubowanie przed nową Radą Miasta.

To pierwsza Sesja Rady Miasta kadencji 2018-23. W obradach uczestniczyło 22 z 23 wybranych radnych miejskich. Obrady rozpoczął radny senior Włodzimierz Sajda. Następnie radni odebrali nominację od przewodniczącej komisji wyborczej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nominację na prezydenta miasta odebrał Jarosław Górczyński.

Wcześniej, po złożeniu ślubowania, 22 obecnych na sesji radnych wybrało przewodniczącego i zastępców. Podobnie jak w ubiegłej kadencji, przewodniczącą Rady Miasta będzie Irena Renduda – Dudek. Głosowało na nią 16 radnych, 6 wstrzymało się od głosu. Na wiceprzewodniczące wybrano Joannę Pikus i Martę Woźnicką – Kuzdak. Wszystkie trzy radne są członkiniami klubu radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego.

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński złożył uroczyste ślubowanie, następnie podziękował wszystkim mieszkańcom naszego miasta za wybór.

– Jest to dla mnie ogromny kredyt zaufania i dostrzeżenie czterech lat ciężkiej pracy- mówił prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński. – Z drugiej strony jest to dla mnie ogromne wyzwanie i determinacja do dalszej pracy na rzecz miasta.

Gratulacje Panu Prezydentowi i radnym złożyli przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda – Dudek, senator Jarosław Rusiecki, poseł Andrzej Kryj, przedstawiciele stowarzyszeń, partii politycznych, rad osiedlowych. Prezydent miasta Jarosław Górczyński wygłosił expose.

– Pani przewodnicząca, wysoka rado, zebrani goście, mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego,

mija miesiąc odkąd zostałem wybrany prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego, aby po raz drugi podjąć się zadania gospodarowania naszym miastem. Dla mnie osobiście to niezwykły zaszczyt otrzymać, po czterech latach, tak wysoką ocenę pracy. Po raz kolejny chciałbym podziękować za to wsparcie i zaufanie. Blisko 19 tysięczne poparcie, daje uzasadnione podstawy sądzić, że minione cztery lata są w kontekście zmian i rozwoju oceniane pozytywnie.

Jestem również w pełni świadomy odpowiedzialności oraz skuteczności jakiej oczekują od nas mieszkańcy. Dlatego muszę podkreślić, że w mojej opinii sprawować urząd prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego oznacza przede wszystkim wykazywać się pracowitością, dbałością o wspólne mienie, racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych i łączeniem ludzi w ramach lokalnej wspólnoty.

Przed nami długa, bo pięcioletnia kadencja samorządu. Czas ten musimy dobrze wykorzystać skupiając się na wzmacnianiu pozycji i siły gospodarczej miasta, rozwiązywaniu problemów, poprawianiu infrastruktury i mądrego inwestowania, które realnie przekłada się na komfort życia osób zamieszkujących nasze miasto.

Szanowni Państwo,

Doświadczenie uczy nas jak ważna jest współpraca. W myśl staropolskiego przysłowia, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje, deklaruję chęć partnerskiej współpracy z Radą Miasta, Radą Powiatu oraz władzami województwa. Z każdym, któremu los naszego miasta leży na sercu i swoje umiejętności, wiedzę i kapitał przeznacza na jego rozwój. Nie brakuje takich organizacji, stowarzyszeń, grup zawodowych i osób prywatnych, z którymi będę chciał współpracować i których działania będę chciał wspierać. Kluczem współdziałania zawsze będzie dobro miasta i jego mieszkańców, a efektem wzmacnianie i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, współdecydującego o kierunkach rozwoju miasta.

Liczę na dobrą współpracę i będę wielokrotnie wychodził z takimi propozycjami, które korzystne są dla naszego miasta. Jedną z pierwszych będzie wniosek o przekazanie w zarząd miasta wszystkich dróg powiatowych, które znajdują się w granicach terytorialnych Ostrowca Świętokrzyskiego. Uważam, że ułatwi to możliwości rozwoju infrastruktury drogowej, uprości procedury, przyczyni się do bezpieczeństwa i komfortu użytkowania naszych dróg. Miasto biorąc odpowiedzialność za drogi gminne i powiatowe, będzie wstanie długofalowo budować strategię ich rozwoju i modernizacji, pilnować terminowego koszenia pasów drogowych i utrzymania bezpiecznego ruchu zimą. Z Państwa pomocą zamierzam rozpocząć okres dobrej współpracy z jednostką samorządu powiatowego.

Osiągnięcie celów, które sobie wyznaczymy, nie będzie możliwe bez kontynuowania objętego już kursu wzmacniania lokalnej gospodarki. Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważna jest to część naszych zadań. Miejsca pracy tworzone przez przedsiębiorców powstają gdy warunki do inwestowania są odpowiednie. Nie na wszystko mamy w tym względzie wpływ, jednak tam gdzie on jest, powinniśmy odważnie dążyć do uatrakcyjniania naszego miasta, jako miejsca w którym warto inwestować i się rozwijać. Aby nie były to puste słowa, już dziś deklaruję chęć zaproponowania wysokiej radzie, podjęcia uchwały o niepodnoszeniu, po raz czwarty z rzędu, lokalnych podatków od nieruchomości.

Podjęcie tej odważnej decyzji, będzie dowodem na naszą odpowiedzialność, dbałość o zrównoważony rozwój i racjonalne gospodarowanie publicznymi środkami. To jeden z impulsów, którymi pobudzamy lokalną przedsiębiorczość i zachęcamy nowych inwestorów, dla których stabilna polityka podatkowa jest jednym z najważniejszych kryteriów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Kolejną strategię, którą zamierzam kontynuować, jest pozyskiwanie dobrze położonych gruntów, przygotowywanie ich i sprzedaż pod nowe zakłady produkcyjne. To działanie, które zostało rozpoczęte w poprzedniej kadencji zaczyna już procentować. Nie można mieć złudzeń, że bez odpowiedniej bazy terenów inwestycyjnych można liczyć na poważne firmy, które zlokalizują u nas swoją produkcję. Nasze miasto musi mieć bogatą ofertę, realnie uwzględniającą zapotrzebowanie dużych przedsiębiorstw. To obok wykwalifikowanych pracowników, najważniejszy czynnik decydujący o lokalizacji inwestycji. Zamierzam, zwiększać atrakcyjność Ostrowca Świętokrzyskiego jako miejsca, gdzie inwestowanie jest bezpieczne dla inwestora oraz korzystne dla mieszkańców i lokalnej gospodarki.

Szanowni Państwo,

Nie jest tajemnicą, że najbliższy rok, będzie wymagał od nas wzmożonej pracy na rzecz systemu oświaty w naszym mieście. Rządowa reforma edukacji za chwilę zlikwiduje dwie samodzielnie funkcjonujące jednostki oświatowe, gimnazjum nr 1 oraz nr 3. Będziemy musieli znaleźć takie rozwiązania, które satysfakcjonować będą zarówno nauczycieli, którzy tracą pracą, jak i dzieci i ich rodziców. Jestem przekonany, że poradzimy sobie z tym zadaniem, jak i z innymi i będą one skutkować poprawą jakości i komfortu zdobywania wiedzy przez młodych mieszkańców naszego miasta. Kilka dni temu, w asyście dzieci ze szkoły podstawowej nr 14 miałem przyjemność odebrać i otworzyć nowoczesne, wielofunkcyjne boisko. Uważam, że powinniśmy kontynuować ulepszanie infrastruktury naszych szkół i w każdym roku realizować podobne zadania.

W tej chwili finalizujemy duży projekt, dofinansowany ze środków unijnych, na łączną kwotę ponad 5 milionów złotych, w ramach którego wszystkie ostrowieckie szkoły podstawowe wzbogacą się o nowoczesne pracownie matematyczne, przyrodnicze i lingwistyczne, to ponad 500 laptopów, tablice multimedialne i inne pomoce naukowe. Skala tego przedsięwzięcia pokazuje jak ważne jest umiejętne przygotowywanie wniosków projektowych i gospodarowanie budżetem. Chcę aby miasto maksymalnie korzystało z możliwości wsparcia z programów takich jak RPO i EFS i liczę na dobrą współpracę z każdą osobą, której przyświeca podobny cel. Zamierzam również pilnować stabilności miejskiego budżetu, tak aby stać nas było na wkład własny, na każdy projekt, do którego konkursu będziemy przystępować.

Jednym z ważniejszych, który najbliższym czasie będziemy realizować jest ekologiczny transport miejski8. Pod tą nazwą, kryją się nie tylko działania zmniejszające emisję CO2, ale przede wszystkim wymiana taboru i budowa nowej bazy MPK. Kolejnym ważnym zadaniem jest 11 działań w ramach rewitalizacji miasta. W oba projekty łącznie zaangażowane jest ponad 50 mln złotych. Jestem przekonany, że ich zainwestowanie w nasze miasto, to dobra decyzja.

Szanowni Państwo, wysoka rado,

nie ma lepszego sposobu aby zrealizować te cele niż zaangażowanie, poczucie odpowiedzialności, dobra, skuteczna praca oraz wsłuchiwanie się w głos i potrzeby mieszkańców miasta. Wykonujemy naszą pracę dzięki ich wsparciu i zaufaniu jakim zostaliśmy obdarzeni. Naszym przywilejem jest sprostać realnym oczekiwaniom i dążyć do wypełniania zadań, które wydawać mogą się trudne lub niemożliwe. Za nami stoi szerokie poparcie społeczne, z którego powinniśmy korzystać i opierać się na nim. To realne wsparcie, które objawia się poprzez oczy i uszy w terenie, dobre, szczere rady, poczucie wspólnoty i dumy z lokalnej ojczyzny jaką jest nasze miasto. To szczególnie ważne, w kontekście pięknej niepodległościowej rocznicy jaką w tym roku obchodzimy. Ważne, ponieważ bez względu na poglądy polityczne stanowimy jeden naród, mówimy jednym językiem i mieszkamy w tym samym mieście, którego los nie jest nam obojętny. Mam nadzieję, że wszyscy myślimy podobnie i łączy nas wspólna potrzeba kontynuowania dobrej pracy, budowania silnego miasta, w którym chcemy zostać, do którego chcemy powracać. Ostrowiec Świętokrzyski, z którego będziemy dumni na zewnątrz i który będzie dla nas dobrym, ciepłym domem, miejscem dającym perspektywy na przyszłość, pozwalającym bezpiecznie wychowywać dzieci i realizować się zawodowo. Jestem przekonany, że właśnie te cele będą przyświecały nam podczas podejmowania kolejnych decyzji w trakcie najbliższych pięciu lat.

Szanowni Państwo,

Dzisiejszego dnia rozpoczynamy  nowy rozdział historii naszego miasta. Dołóżmy wszelkich starań aby była to historia z której będziemy mogli być dumni i napiszmy ją wspólnie. Dziękuję bardzo.