Aktualności

Ostrowiec Świętokrzyski w gronie najlepszych

Prezydent Miasta Jarosław Górczyński ma czym się pochwalić. Miasto znalazło się w gronie 319 samorządów, które uzyskały wysoką ocenę w pre – ratingu wykonanym przez agencję ratingową INC Rating Sp. z o.o. z Poznania, która swoim badaniem objęła 2792 jednostek samorządu terytorialnego. Wysoka ocena mieści się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+. Agencja, która przeprowadziła ranking podlega Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu, zaś jej kwalifikacje sygnowane są przez Europejski Nadzór Bankowy w Londynie. Ocena ta jest jedną z najlepszych promujących także gospodarczo nasze miasto i kształtujących pozytywny image naszego samorządu.

Gmina otrzymała tę informację od dr hab. Pawła Śliwińskiego profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego.

– Tylko 11 procent samorządów może się pochwalić podobną oceną. Jest to dowodem iż w sposób odpowiedzialny i racjonalny zarządzacie Państwo środkami publicznymi w pełni wypełniając mandat zaufania uzyskany od wyborców – pisze do Prezydenta Jarosława Górczyńskiego profesor Paweł Śliwiński.

– Otrzymana ocena pre-ratingowa to już dla nas duże wyróżnienie, a zarazem potwierdzenie słuszności realizowanej polityki zarządzania miastem i finansami. „Miasto od nowa”, to hasło przewodnie działań, które realizuję z zespołem oddanych naszemu miastu ludzi. Rozumiemy się i mamy jasno określony cel, jaki nam przyświeca, a jest nim przyciągnięcie, jak największej liczby inwestorów do miasta – nie tylko tych ogromnych, ale i mniejszych firm, które dadzą mieszkańcom zatrudnienie i wykorzystają kapitał ludzki. Ten kapitał jest naszym największym atutem i daje przewagę w stosunku do innych miast. Zaplanowaliśmy zrównoważony budżet, który zapewni politykę prorozwojową i da solidne podstawy. Chociażby do tego, by podatki lokalne nie były podnoszone i aby cena usług komunalnych jak woda, kanalizacja czy ciepło, były na stabilnym poziomie. To jest obecnie szczególnie ważne, bo wiele miast boryka się z olbrzymimi problemami i zadłużeniem. My mamy finanse na stabilnym poziomie, skupiamy się więc na budowaniu marki Ostrowca Świętokrzyskiego jako ważnego ośrodka gospodarczego w regionie i bezpiecznego przyjaznego miasta do życia dla mieszkańców – podkreśla Prezydent Jarosław Górczyński.