Aktualności

Stypendia dla najzdolniejszych

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przyznała uczniom szkół podstawowych i gimnazjów pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe za pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018, uzyskało łącznie 385 uczniów. Kwota jaka w związku z tym została przeznaczona na nagrody finansowe to 83200 zł.

Dobra oferta edukacyjna publicznych szkół to jedno z priorytetowych działań samorządu miejskiego. Stypendia za wyniki w nauce to tylko jedno z wielu działań i programów, które w ostatnich latach zostały wdrożone, tak aby poziom nauczania odpowiadał wymaganiom współczesnego świata. Warto wspomnieć chociażby, o finansowaniu ważnych przez całe życie certyfikatów, szkół otwartych w soboty, dodatkowych lekcjach języka angielskiego i miejskim konkursie językowym “Yes i can”. Motywacją do pracy dla kadry pedagogicznej jest również specjalny dodatek prezydencki do pensji w kwocie blisko tysiąca złotych, dla nauczycieli, których uczniowie są laureatami olimpiad przedmiotowych.

Na uroczystym wręczeniu dyplomów w Szkole Podstawowej nr 7 obecny był prezydent Jarosław Górczyński. Po części oficjalnej, zwrócił się do uczniów z gratulacjami i podziękowaniami.

Warto mierzyć wysoko. Celuj w księżyc, bo nawet jeśli tam nie trafisz, będziesz między gwiazdami.  Droga młodzieży, chciałbym Wam pogratulować. Wykonaliście świetną pracę, jesteście zdolni i pracowici, a to cechy gwarantujące sukces. Wasze wyniki w nauce to dobra moneta na przyszłość. Podziękowania i gratulacje również dla rodziców i kadry pedagogicznej, sukcesy waszych dzieci to wasze sukcesy.

Niezależnie od innych działań w szkołach wdrażany jest duży projekt z funduszy europejskich. Nowoczesna szkoła, ma za zadanie modernizację i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej. Całkowita kwota projektu to 3.999.268,49 zł

We wszystkich szkołach objętych projektem pracownie matematyczne, przyrodnicze, językowe zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (tablice interaktywne, laptopy (ok. 600 sztuk!), mikroskopy, teleskopy, wizualizery, itp.). Zakupione pomoce umożliwią prowadzenie atrakcyjnych zajęć dzięki czemu podwyższy się jakość i efektywność edukacji.