Aktualności

Z życzeniami u Pań

8 marca to okazja do złożenia podziękowań oraz życzeń wszystkim Paniom, dlatego też Prezydent Jarosław Górczyński w tym dniu brał udział w wielu spotkaniach składając na ręce Pań kwiaty, upominki i życzenia.

Jednym z takich spotkań było spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorganizowane przez Sekcję Emerytów i Rencistów przy Związku Nauczycielstwa Polskiego, na którym prezydent wręczając wszystkim obecnym Paniom kwiaty złożył najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia oraz optymizmu. Natomiast bukiet kwiatów w podziękowaniu za wieloletnią pracę na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży, prezydent przekazał na ręce Pani Barbary Kluby, Prezesa SEiR.

Doceniając trud i zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz rozwoju gospodarczego miasta, Prezydent Jarosław Górczyński odwiedził również dyrekcję oraz pracownice Wólczanka Shirts Manufacturing. Składając Paniom życzenia podkreślił, że cieszy go fakt, iż coraz więcej przedsiębiorców stawia na kobiety, doceniając ich potencjał i kompetencje, a także ich przedsiębiorczość, stosunek do pracy i własnej kariery zawodowej.

Nie zabrakło również  życzeń dla młodego pokolenia mieszkanek naszego miasta. Prezydent w tym dniu dotarł z kwiatami i życzeniami do uczennic i nauczycieli Zespołu Edukacyjno-Przedszkolnego, Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys w Ostrowcu Świętokrzyskim wręczając wszystkim po symbolicznym tulipanie.