Aktualności

Sprawozdanie z pracy Rady Osiedla Piaski – Henryków

 

Rady Osiedla spełniają w mieście wiele korzystnych, zwłaszcza dla lokalnych społeczności funkcji. Dbają o małą architekturę, są głosem  mieszkańców w sprawach dla nich kluczowych, czy też zajmują się organizowaniem okazjonalnych imprez i festynów. 20 Rad raz w roku organizuje specjalne spotkanie podsumowujące ich pracę ale również rozliczające przedstawicieli samorządów z ich wcześniejszych deklaracji oraz postulowanie do nich i wsparcie w rozwiązaniu problemów istotnych dla osiedla.

Prezydent Jarosław Górczyński często uczestniczy w tego typu spotkaniach, doceniając zaangażowanie społeczne osób w niej pracujących. Nie inaczej było na osiedlu Piaski – Henryków. Kilkadziesiąt osób wysłuchało gospodarza miasta, a następnie zadawali mu pytania dotyczące spraw bieżących i planów strategicznych dla rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego.