Aktualności

Wigilia i podsumowanie roku w CECHu

Jak co roku Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim, zorganizował w swojej siedzibie uroczyste spotkanie opłatkowe, integrujące członków zrzeszonych w jego strukturze. Na uroczystości przybyło kilkadziesiąt osób, również przedstawiciele lokalnych samorządów.

Spotkanie otworzył Starszy Cechu Marcin Jabłoński, który tradycyjnie złożył zebranym życzenia z okazji świąt. Głos zabrał również prezydent Jarosław Górczyński, który poza szczerymi i osobistymi życzeniami, nawiązał do sytuacji gospodarczej miasta i jego działań na rzecz tworzenia klimatu do rozwoju przedsiębiorczości.

Od początku mojej kadencji planuję i wdrażam rozwiązania, które mają ułatwić przedsiębiorcom rozwój ich działalności. Są to nie tylko działania polegające na skupowaniu i przygotowywaniu terenów pod inwestycje, ale również odważne decyzje podatkowe. Już dwukrotnie zdecydowałem się zaproponować zamrożenie stawek podatku od nieruchomości, a kilka tygodni temu, Rada Miasta przegłosowała moją propozycję aby radykalnie obniżyć podatki od transportu. Obniżka wyniosła średnio ponad 40%.