Aktualności

Prezydent o szczepieniach przeciwko pneumokokom

Prezydent Jarosław Górczyński uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Pediatrii przy współudziale Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w Warszawie. Spotkanie skierowane było do ekspertów i przedstawicieli samorządów oraz dziennikarzy, a dotyczyło wniosków z realizacji  10-letniego projektu profilaktyki zakażeń pneumokokowych przez Urząd Miasta Kielce.

– Nie ma takiego zjazdu na świecie na temat chorób zakaźnych i pneumokoków, na którym nie mówiono by o przykładzie Kielc. Wyniki tego programu są rewelacyjne – mówiła Prof. Jackowska. – Ideałem byłoby wprowadzenie takiego programu w całym kraju. Pozwoliłoby to nam w ciągu kilku lat niemal całkowicie wyeliminować w Polsce zagrożenie chorobami wywoływanymi przez pneumokoki. – Poza Kielcami obserwujemy coraz częściej pojawianie się pneumokoków o obniżonej wrażliwości na penicylinę i inne antybiotyki – mówiła Prof. Teresa Jackowska.

Prezydent Jarosław Górczyński podczas spotkania mówił natomiast, że chętnie wspiera różnego rodzaju akcje prozdrowotne czego dobrym przykładem jest sfinansowanie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski szczepieniach przeciwko pneumokokom dla dzieci, które ukończyły drugi rok życia, zamieszkałych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.