Aktualności

Medal „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” dla Prezydenta

Z udziałem lokalnych mediów, odbyła się uroczystość uhonorowania Prezydenta Jarosława Górczyńskiego srebrnym medalem imienia Jana Kilińskiego “Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”. Nagrodę przyznało Prezydium Zarządu Rzemiosła Polskiego i stanowi ona wyróżnienie dla działaczy rzemieślniczych, politycznych, gospodarczych i społecznych za szczególnie aktywną i ofiarną działalność w pełnieniu funkcji samorządowych w organizacjach rzemieślniczych oraz za szczególne zasługi dla rozwoju rzemiosła.

Starszy Cechu Marcin Jabłoński uzasadniając nagrodę podkreślił, że jest to wyróżnienie za zrozumienie potrzeb i oczekiwań oraz współpracę i porozumienie z ostrowieckim biznesem.

– Cieszę się, że moje zaangażowanie w sprawy rzemiosła i przedsiębiorczości oraz dialog na rzecz ich usprawnienia i rozwoju zostało przez Państwa zauważone. Przyznając mi ten medal czuję się nie tylko nagrodzony ale jednocześnie zmotywowany do dalszej, rzetelnej i pracowitej służby dla gospodarki i społeczeństwa – powiedział Prezydent.