Aktualności

Mieszkańcy odebrali klucze

W trosce o zaspakajanie potrzeb lokalowych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, Prezydent Jarosław Górczyński podjął decyzję o rozbudowie bloku przy ulicy Osadowej, gdzie powstało 9 nowych mieszkań socjalnych.

Lokale powstały z pomocą programu rządowego, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dzięki któremu gmina uzyskała dotację z funduszu dopłat na budowę mieszkań socjalnych w wysokości 30% faktycznych kosztów przedsięwzięcia.

W ramach środków rozbudowano budynek i oddano do użytku mieszkania socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 371,55 m2. Jedno z mieszkań przystosowane jest do zamieszkania przez osoby niepełnosprawne.

Inwestycja trwała od września 2015 do sierpnia 2016, której wykonawcą był Ostrowiecki Kombinat Budowlany.