Aktualności

Przed pierwszym dzwonkiem

Wakacyjny okres dla ostrowieckich szkół i przedszkoli był czasem wytężonych prac remontowo-budowlanych oraz konserwatorskich. Tuż przed 1 września zakończone zostały liczne remonty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz poprawę warunków pracy i nauki we wszystkich placówkach oświatowych.

W ramach przeprowadzonych prac wykonano, m.in.: malowanie elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, uzupełnienie zerwanego docieplenia ściany sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7, wymianę nawierzchni boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1, remonty kuchni i łazienek w przedszkolach  oraz wiele innych prac poprawiających wygląd i estetykę zarówno budynków jak i terenów wokół nich.

Prezydent Jarosław Górczyński, który przywiązuje szczególną uwagę do spraw związanych z kształceniem i wychowaniem młodego pokolenia oraz poczuciem ich bezpieczeństwa, z zadowoleniem obserwował postęp prac prowadzonych w podległych gminie ostrowieckich placówkach oświatowych.