Aktualności

Ruszyły zebrania sprawozdawcze Rad Osiedlowych

Rada Osiedla “Ogrody ” rozpoczęła cykl zebrań sprawozdawczych za 2015 r.  Uczestniczący w spotkaniu prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński chętnie uczestniczył w dyskusji z mieszkańcami. Gospodarz miasta odpowiadał na pytania, które w dużej mierze dotyczyły estetyki osiedla.

Jednostki pomocnicze gminy, bo w ustawie o samorządzie terytorialnym użyto takiego terminu w określeniu Rad Osiedlowych, działają w Ostrowcu Św. na każdej z wyodrębnionej części naszego miasta. Rady Osiedlowe powołane są do życia, aby zarządzać, nadzorować i stanowić o funkcjonowaniu osiedla. To ciało kolegialne składające się z osób, wybranych w wyborach. Rady Osiedlowe są najniższą jednostką w hierarchii samorządu terytorialnego, a celem działania każdej  z nich jest wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców osiedla. Ich zadanie to również koordynowanie takich działań, aby osiedle było właściwie zarządzane. Rada Osiedla jest organem, do którego mieszkańcy mogą zgłaszać swoje problemy i petycje. Zebrania sprawozdawcze są bardzo istotne, zarówno dla lokalnych czyli osiedlowych społeczności, jak i dla samorządowych władz miasta, których przedstawiciele uczestniczą w zebraniach.

– Zebrania rad osiedli są doskonałą okazją dla mieszkańców, aby zwrócić uwagę na trapiące ich problemy – zaznacza prezydent Jarosław Górczyński. Zachęcam mieszkańców do udziału w spotkaniach.

Cykl zebrań sprawozdawczych zakończy RO 25-lecia PRL 31 marca.