Aktualności

Prezydent dla przedsiębiorców

Z inicjatywy prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego odbyła się konferencja pod hasłem „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim, a nowa perspektywa finansowania w latach 2014 – 2020”. Z zaproszenia skorzystało ponad 100 przedstawicieli lokalnego biznesu.

Zgromadzeni przedsiębiorcy w pierwszej części spotkania zapoznali się ze znaczeniem planowanych miejskich inwestycji dla rozwoju lokalnego biznesu, zaś w drugiej części przedstawiciele Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Rafał Fudalewski i Krzysztof Krawczyk mówili o możliwościach dofinansowania projektów w nowej perspektywie finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

– To już czwarte tego typu spotkanie zaproponowane przeze mnie dla przedstawicieli lokalnych firm- przyznał prezydent Jarosław Górczyński. Zależy mi bardzo, aby była możliwość uzyskania informacji u źródła, a więc od przedstawicieli urzędu, do którego będzie trzeba aplikować o środki unijne.

W swym wystąpieniu prezydent mówił o działaniach gminy ułatwiających podmiotom gospodarczym funkcjonowanie na lokalnym rynku, tworzeniu warunków i wsparcia dla nowych inicjatyw biznesowych, inwestycjach planowanych i tych już będących w trakcie realizacji.

– Ostrowiec Św. może obecnie poszczycić się ponad 20 hektarowym terenem inwestycyjnym – przypominał prezydent Jarosław Górczyński. Jest to ewenement nie tylko na skalę naszego województwa. Ten obszar znajduje się w strefie przemysłowej, a to oznacza, że każdy nowy zakład produkcyjny nie będzie uciążliwy dla mieszkańców. Są już pierwsi chętni, którzy chcą inwestować na tym obszarze. Mam wstępną deklaracje kilku firm, które łącznie chcą nabyć 9 hektarów tego terenu i tam ulokować swe firmy dając miejsca pracy.

Także dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja przygotowane przez przedstawicieli z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, którzy skupili się głównie na pierwszym konkursie z nowej perspektywy skierowanym dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

– Nabór wniosków zostanie ogłoszony 29 marca, a beneficjenci na ich złożenie będą mieli miesiąc- wyjaśnia Krzysztof Krawczyk, Później oczywiście ocena formalna i merytoryczna, a na przełomie trzeciego i czwartego kwartału winny być znane już wyniki konkursu. W pierwszym konkursie jest do dyspozycji przedsiębiorców 80 mln zł. Szczególnie punktowane będą innowacje, nowe technologie, projekty, które przyczyniają się do powstawania wielu miejsc pracy.

Tego typu spotkania zdaniem jego uczestników są bardzo pomocne lokalnemu biznesowi.
– To jest bardzo dobra inicjatywa ze strony prezydenta – mówi Marcin Jabłoński Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu. To kolejne spotkanie w tej formule, a my możemy się bardzo wiele dowiedzieć w jaki sposób pozyskać środki zewnętrzne. Mnie jako przedsiębiorcy cieszy to, że prezydent zrealizował bardzo wiele ze swoich wyborczych obietnic wychodząc naprzeciw gospodarczym potrzebom miasta. Szczególnie ważne jest to, że zawiązało się realne partnerstwo z przedsiębiorcami.

O dobrej atmosferze dla inwestowania w Ostrowcu Św. mówiła też Monika Majcher, prezes firmy „Evoltaic”.

– Czujemy tutaj wsparcie samorządu dla naszych pomysłów biznesowych i na pewno będziemy próbować w nowej perspektywie unijnej szukać środków pod przedsięwzięcia, które mimo ostatnich doświadczeń będziemy starali się ulokować w Ostrowcu Świętokrzyskim- przyznaje.

– Im więcej środków pozyskamy dla Ostrowca Św. tym lepiej. Bowiem wszystkie one zostaną spożytkowane na rzecz lokalnej społeczności – podkreślał prezydent.