Aktualności

Złote gody z prezydentem

Jest wiele jubileuszy godnych świętowania, ale na szczególną uwagę zasługuje wspaniała rocznica 50-lecia pożycia małżeńskiego. Osoby,  które  przeżyły  w  jednym  związku  pół wieku,  są nagradzane w naszym kraju specjalnym  medalem  przyznanym  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.  Jubileusz złotych godów obchodzili Państwo Emilia i Zygmunt Jakubowscy oraz Wiesława i Zdzisław Leśniewscy. Z tej okazji prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński oraz naczelnik wydziału spraw obywatelskich Tomasz Góra wręczyli Jubilatom odznaczenia, okolicznościowe legitymacje oraz kwiaty.