Aktualności

Prezydent popiera szczepienia przeciwko pneumokokom

Gmina Ostrowiec Św. przygotowuje się do wprowadzenia programu szczepień przeciwko pneumokokom. Taką inicjatywę zaproponowała podczas ostatniej sesji radna Joanna Pikus.
– W imieniu swoim oraz koleżanek z Klubu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego tj. Marty Woźnickiej – Kuzdak, Ireny Rendudy – Dudek, Ireny Kowalczyk – Kwiecień oraz Urszuli Uby wnoszę interpelację dotyczącą wprowadzenia profilaktyki chorób zakaźnych u dzieci do 5 roku życia za pomocą szczepień- mówiła podczas sesji radna Joanna Pikus . Według rekomendacji Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Szczepień, Ochrony przy Ministerstwie Zdrowia, priorytetem na liście szczepień zalecanych znajdują się pneumokoki.
Radna argumentuje, że zakażenia pneumokokowe stanowią ogromny problem terapeutyczny i profilaktyczny. Wynika to głównie z szybko narastającej odporności pneumokoków na wiele grup antybiotyków. Jedyną skuteczną formą obrony przed pneumokokami jest szczepienie ochronne.
– Zgodnie z rekomendacjami WHO z 2012 roku, wybór szczepionki oraz schematu szczepienia przeciwko pneumokokom powinien być oparty na aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz zapadalności na inwazyjną chorobę pneumokokową w poszczególnych grupach wiekowych- przyznaje radna Joanna Pikus. Projekt programów zdrowotnych oceniany jest przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, która ma ustawowy obowiązek sporządzenia opinii nakreślając, jaki schemat szczepień na danym obszarze terytorialnym będzie odpowiedni. Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego szczepionek schemat stosowania szczepionki należy również  ustalić zgodnie z lokalnymi zaleceniami, z uwzględnieniem ryzyka występowania choroby inwazyjnej w różnych grupach wiekowych, chorób współistniejących, jak również danych epidemiologicznych o zmienności serotypów w różnych obszarach geograficznych.
Celem programu jest poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Pełny program szczepień przeciwko pneumokokom od 2006 roku jako pierwsze w Polsce i jedno z pierwszych w Europie wprowadziły Kielce. We wstępnych analizach uzyskano 65% redukcję hospitalizacji spowodowanych potwierdzonym radiologicznie zapaleniem płuc u dzieci. Szczepienia przyczyniły się także do poprawy zdrowia lokalnej społeczności wyrażonej w spadku zapadalności na choroby pneumokokowe, liczby hospitalizacji i wizyt ambulatoryjnych oraz liczby stosowanych kuracji antybiotykowych
Program jest kontynuowany, co pozwoli na dalszą obserwację i gromadzenie danych oraz pełniejszą analizę w okresie następnych kilku lat. W Polsce program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom jest realizowany m.in. w Częstochowie, Krakowie, Warszawie, Jeleniej Górze, Ełku, Bogatyni.
– Bardzo podoba mi się ta propozycja. Odpowiednie służby już kalkulują całe przedsięwzięcie i mam nadzieję, że pierwsze szczepienia uda się przeprowadzić jeszcze w tym roku – mówi prezydent Jarosław Górczyński. Pilotażowo, w pierwszej turze przekażemy kwotę około 100 tys. zł z gminnego budżetu na przeprowadzenie procedury konkursowej.
Pneumokoki to najbardziej agresywne, niebezpieczne, a zarazem najbardziej rozpowszechnione w naszym środowisku bakterie. Są źródłem poważnych chorób u dzieci, gdzie przebieg kliniczny jest wyjątkowo ciężki. Na choroby wywołane przez pneumokoki chorują najczęściej dzieci do 5. roku życia.