Aktualności

20 LAT WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Poseł Jarosław Górczyński wziął udział w Jubileuszu  20 – lecia WarsztatU Terapii Zajęciowej przy ul Rzeczki. Z tej okazji parlamentarzysta złożył na ręce kierownik WTZ Agnieszki Sobańskiej wyrazy uznania za odpowiedzialną i pełną poświecenia pracy dla dobra podopiecznych. “Jesteście Państwo jedną z najlepszych form rehabilitacji dla osób potrzebujących  – mówił poseł podczas uroczystości. – Od wielu lat czynicie piękniejszy świat dla tych, którzy tego potrzebują. Przełamaliście bariery obyczajowe i psychiczne wielu ludzi w postrzeganiu osób niepełnosprawnych intelektualnie. Życzę, aby kolejne lata działalności obfitowały w ludzką życzliwość, przyniosły realizację zakładanych celów, żeby każdy kolejny dzień był dla Państwa Podopiecznych czasem radości, a Państwu przynoszącym satysfakcję i radość.”