Aktualności

POSŁOWIE OBRADUJĄ NA 52. POSIEDZENIU SEJMU

Poseł Jarosław Górczyński uczestniczy w 52. posiedzeniu Sejmu RP. Podczas obrad parlamentarzyści zajmą się w drugim czytaniu m.in. projektem ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Izba będzie też pracować nad propozycjami zmian w ustawie – Kodeks wyborczy oraz projektami zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sejm przystąpi też do rozpatrzenia obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji. Posłowie będą też dyskutować nad propozycjami nowelizacji przepisów dotyczących finansowania partii politycznych. Izba rozpatrzy także wstępne wnioski o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunał Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz jej członków. Jarosław Górczyński złoży trzy interpelacje w sprawach:  konsekwencji zniesienia niektórych sądów rejonowych i przenoszenia sędziów zlikwidowanych sądów, wyrażenia stanowiska przez ministra zdrowia na temat objęcia dzieci programem lekowym z zastosowaniem programu Zavesca w leczeniu choroby Niemanna – Picka oraz interpretacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.