Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego z wotum zaufania i absolutorium

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego z wotum zaufania i absolutorium

Prezydent Jarosław Górczyński z wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok. Jeszcze w trybie zdalnym odbyła się sesja ostrowieckiej Rady Miasta. Głównym punktem obrad była dyskusja nad przedstawionym przez prezydenta na poprzedniej sesji raportem o stanie gminy za rok poprzedni. Dyskusja była długa, głos w niej zabrała większość radnych, którzy udzielili prezydentowi miasta absolutorium 17 […]

Czytaj więcej...