Aktualności

Otwarte Konsultacje Społeczne – ZAPRASZAMY

22 marca 2023 r. w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie
z przedstawicielami szkół średnich z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Spotkanie konsultacyjne z młodzieżą ze szkół średnich wraz z ich opiekunami odbyło się w ramach projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. W czasie spotkanie skonsultowano: „Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego” oraz „Statut Młodzieżowej Rady Miasta”.

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób – uczniowie i opiekunowie ze szkół średnich z powiatu ostrowieckiego. Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju Tomasz Gębka przywitał zebranych gości, oraz przedstawił założenia „Budżetu Obywatelskiego”. Wiceprezydent Miasta Dominik Smoliński przedstawił założenia „Statutu Młodzieżowej Rady Miasta”. W spotkaniu uczestniczył także Mariusz Łata inicjator spotkania i  Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Po przedstawieniu projektowanych zapisów dot. Budżetu Obywatelskiego raz Statutu Młodzieżowej Rady Miasta zebrani goście mieli możliwość zadawania pytań. Na wszystkie pytania przedstawiciele Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego udzielali odpowiedzi na bieżąco.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele młodzieży wraz z opiekunami wyrazili głęboką nadzieję, na realizację tych projektów. Dla wszystkich szkół ponadpodstawowych zostaną udostępnione projekty uchwał, regulamin i statut celem ich zaopiniowania. Po spotkaniu uczestnicy wypełnili krótką ankietę dotyczącą zadowolenia ze zrealizowanych konsultacji.

“Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” korzysta z dofinansowania o wartości 2 974 766 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta oraz w sferze lokalnej administracji publicznej.