Aktualności

Prezydent Miasta liderem świętokrzyskich struktur Ruchu Samorządowego “Tak! Dla Polski”

Liderem regionalnych struktur Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski” został Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. Deklaracje dotyczącą powołania tej inicjatywy podpisano podczas spotkania w Sandomierzu. Na wydarzeniu, wśród samorządowców, obecny był założyciel ruchu – Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski.

O spotkaniu wypowiedział się Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Składam wyrazy podziękowania wójtom, burmistrzom oraz prezydentom, którzy razem ze mną złożyli podpisy pod deklaracją. Ruch „Tak! Dla Polski” to przede wszystkim współpraca. Tak właśnie wyobrażam sobie istotę naszej działalności. Powinniśmy się wzajemnie wspierać, nie konkurować, gdyż znamy nasze problemy i musimy o tym otwarcie mówić oraz pokazywać propozycje ich rozwiązywania.

Ruch Tak dla Polski pomimo ogólnokrajowego zasięgu jest promotorem samorządności rozumianej jako lokalne, współpracujące ze sobą wspólnoty. To oczywiste, że każdy z nas zakładających regionalne struktury Ruchu reprezentuje przede wszystkim interesy swoich mieszkańców. Tak było, jest i będzie. Dlatego też dziś w mieście królewskim Sandomierz rozpoczynamy taką współpracę, której celem jest wzmocnienie znaczenia naszych miast w województwie, kraju i wzmocnienia siły samorządu jako gwaranta rozwoju miast, które mamy możliwość reprezentować.

Stajemy w obronie naszych miast i mieszkańców, bo taki nasz obowiązek i zaszczyt. Będziemy przedstawiać stronie Rządowej nie tylko problemy, jakie nam grożą, ale również konkretne propozycje rozwiązań. Zresztą tak właśnie dotychczas komunikujemy m.in. problemy miast w kontekście wzrostu cen energii oraz sposobów przyznawania środków unijnych na kluczowe inwestycje.

Ideą ruchu jest wspieranie współpracy samorządowej. Na poziomie władz lokalnych najszybciej można zauważyć problemy, czy też wyzwania i podjąć odpowiednie środki, by im zapobiegać oraz przeciwdziałać.

Podstawowymi postulatami Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski” m.in. jest:

  • płynny rozwój polskich gmin oparty o sprawną współpracę samorządów z władzą centralną oraz prawodawstwo skupiające się na poprawie dobrobytu obywateli i wspólnot lokalnych.
  • propagowanie pomysłu Polski „małych ojczyzn”, czyli wspólnot lokalnych rozumiejących problemy swoich mieszkańców i umożliwiających im wpływ na funkcjonowanie swojego otoczenia.

Do ruchu przystąpili również: Prezydent Miasta Kielc Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig, Wójt Gminy Górno Przemysław Łysak, Wójt Gminy Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz,  Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec.