Aktualności

50 – lecie Przedszkola Publicznego nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przedszkole Publiczne nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim obchodziło niedawno wydarzenie 50 – lecia swojego istnienia. Jubileusz uświetniono nadaniem placówce nazwy „Wesołe kredki”. Te niepozorne przyrządy rysunkowe w rękach dziecka stają się prawdziwymi wrotami do świata wyobraźni.

– Kredka w ręku dziecka w wieku przedszkolnym wprowadza go w magiczny świat wyobraźni  i przenosi w piękną krainę fantazji. Za pomocą kredki dziecko wyraża swoje emocje, nastroje, przekazuje nam – dorosłym ogrom wiedzy o sobie i swoim świecie. – powiedziała Dyrektor PP nr 5 Jolanta Jeruzal.

Pełna refleksji na temat działalności przedszkola uroczystość była okazją do złożenia życzeń.

– Nie sztuką jest wybudować mury, sztuką jest napełnić je życiem, treścią oraz opieką. Okrągła rocznica działalności to czas zastanowienia się nad tym, co minęło i co Państwa czeka. Życzę, by wnioski płynące z tych przemyśleń zaowocowały samymi trafnymi decyzjami dotyczącymi Państwa przyszłości. Składam również życzenia niegasnącej satysfakcji z ukazywania dzieciom piękna i tajemnic otaczającego nas świata, a najmłodszym – radości z odkrywania nowych umiejętności oraz towarzystwa czułej i cierpliwej troski ze strony pedagogów – życzył Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński

Przedszkole Publiczne nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim swoimi początkami sięga 1945 roku, kiedy to było przedszkolem zakładowym Huty im. Marcelego Nowotki. 1 września 1971 roku placówka przeszła w ręce gminy. Obecnie przedszkole wiele inwestuje w naukę o nowoczesnych technologiach. Dzieci mają okazję do uczenia się programowania i myślenia analitycznego przy pomocy bee-botów oraz komputerów.

Na uroczystości obecni również byli m.in.: Przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda –Dudek, Członek Zarządu Rady Powiatu Agnieszka Rogalińska, Wiceprezydent Miasta Dominik Smoliński, Naczelnik Wydziału Edukacji, Opieki i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Mariusz Łata, Kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, starszy wizytator Wiesław Gruszka, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Ewa Malec, dyrektorzy ostrowieckich publicznych i niepublicznych placówek oświatowych – szkolnych i przedszkolnych, dyrektorzy Miejskiego Centrum Kultury, Biura Wystaw Artystycznych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, emerytowani nauczyciele pedagogiczni i niepedagogiczni, którzy związani byli z PP nr 5, a także przewodniczący Rady Osiedla „Ludwików” oraz Osiedla „Hutniczego”.