Aktualności

Absolutorium dla Prezydenta Miasta

Na 64. sesji Rady Miasta Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński uzyskał wotum zaufania i absolutorium za rok 2021. Podczas obrad dyskutowano nad raportem o stanie gminy za rok ubiegły przedstawionym przez Prezydenta Miasta na poprzedniej sesji.

Debata zakończyła się również pozytywną oceną sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2021 rok. Za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania w obu przypadkach głosowało „za” 15 radnych, „wstrzymało się” 5.

Prezydent podziękował za reakcję radnych oraz za działania współpracowników.

Jest stara maksyma, która mówi, że winda wioząca na szczyt sukcesu jest zepsuta. Trzeba dojść tam po schodach – stopień po stopniu. Nikt nie wie jaki odcinek jeszcze przed nami, abyśmy mogli powiedzieć, że nasze miasto jest na szczycie, lub chociaż wystarczająco wysoko. Wiem natomiast, że jesteśmy na właściwych schodach i idziemy w dobrym kierunku. Rozumiem też, że nie każdy chce się wspinać po schodach, bo jest to duży wysiłek, niektórzy chcieliby z pewnością skorzystać z tej windy. Problem jednak w tym, że ten skrót nie prowadzi do sukcesu.

Solidna i konsekwentna praca, to standard którego oczekuję od siebie i swoich współpracowników. Dzięki temu mam pewność, że wyniki tej pracy bronią się same. Dlatego kończąc podsumowanie wykonania budżetu za 2021 rok pragnę raz jeszcze podziękować wszystkim tym, którzy w minionym roku pracowali na rzecz lokalnej społeczności – Państwu radnym, osobom zatrudnionym w ostrowieckim magistracie, spółkach i jednostkach organizacyjnych, ale także przedsiębiorcom, mediom, a przede wszystkim ostrowczanom, którzy z roku na rok coraz bardziej angażują się w proces współtworzenia lokalnej wspólnoty.

Na koniec i w podsumowaniu warto przypomnieć, że w roku 2021 otrzymaliśmy informację o tym, że Ostrowiec Świętokrzyski został umieszczony na pierwszym miejscu w województwie w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2020 r., który został opracowany przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ostrowiec Świętokrzyski zajął wysokie 26 miejsce dla gmin miejskich, na 236 przebadanych. Natomiast już w roku obecnym ukazał się ten sam ranking za rok 2021. W nim natomiast awansowaliśmy na 6 miejsce w kraju i oczywiście na 1 w województwie. Tak dobrą pozycję zawdzięczamy min. spłacie zobowiązań oraz wysokim wskaźnikom wydatków inwestycyjnych.

Realizowana polityka finansowa nie przeszkadza, a wręcz ułatwia kolejne inwestycje infrastrukturalne. W 2021 roku dodaliśmy do siatki drogowej Ostrowca Świętokrzyskiego trzy nowe drogi, wybudowaliśmy lub przebudowaliśmy ponad 2 kilometry metrów bierzących ulic. Domknęliśmy wieloletnią inwestycję przebudowy ul. Rzeczki i budowy jej przedłużenia, budowaliśmy drogę łączącą ul. Leona Chrzanowskiego z ul. Furmańską, bazę operatora transportu publicznego, zbudowaliśmy nowy skate park dla młodzieży w Parku Miejskim, termomodernizowaliśmy budynki użyteczności publicznej, odnawialiśmy budynek dawnego Zakładowego Domu Kultury, odbudowywaliśmy historyczny budynek przy ul. Osadowej 6, a także utwardziliśmy plac targowy. To oczywiście tylko część, a z całością realizowanych inwestycji możecie się Państwo zapoznać w Raporcie o Stanie Gminy.

W sprawozdaniu za 2021 rok Prezydent Miasta podkreślał, że w ubiegłym roku, mimo trwającej trudnej sytuacji pandemicznej, miastu udało się spłacić ostatnią ratę kredytu inwestycyjnego – 7,5 mln zł. Dzięki temu Ostrowiec Świętokrzyski jako jedyna miejska gmina w województwie świętokrzyskim nie posiada długu. Stało się to bez potrzeby podnoszenia podatków przez ostatnie 7 lat. Znacznie poprawia to sytuację miasta w 2022 roku – okresie obserwowanego w całym kraju kryzysu gospodarczego..

Na koniec sesji, Przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda-Dudek, w imieniu Rady Miasta podziękowała Prezydentowi oraz pracownikom Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim za poprzedni rok pełen determinacji i dobrych decyzji.