Aktualności

20 lat funkcjonowania Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

Etykieta w placówce oświatowej – etyka w zawodzie nauczyciela i pracy dyrektora. Kształtowanie właściwych postaw”. Pod takim tytułem odbyła się jubileuszowa konferencja Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, która odbyła się w przestrzeni Hotelu Accademia.

Z okazji 20 lat funkcjonowania Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych Prezydent Miasta Jarosław Górczyński złożył na ręce Wioletty Ćwik – Dyrektor gratulacje dla wszystkich pracowników placówki, którzy przez dwie dekady działalności przyczynili się do zwiększania kwalifikacji ogólnopolskiej kadry nauczycielskiej.

Dzielą się Państwo doświadczeniem i techniką pracy z ośrodkami szkoleniowymi nauczycieli w Szwecji, Słowenii i Belgii, a Waszą markę znają uniwersytety w Dublinie, Londynie oraz we włoskim regionie Molise. Jako prezydent, dla którego wspieranie edukacji jest jednym z priorytetów, doceniam Państwa wkład w nowoczesne kształcenie pracowników oświaty. Dzięki temu nasze dzieci i młodzież mają szansę doświadczyć urozmaiconych oraz wartościowych metod dydaktycznych oraz wychowawczych – życzył prezydent miasta Jarosław Górczyński.