Aktualności

18 lipca zmarł Janusz Wojciech Kotasiak  – wyjątkowy człowiek i postać w dziejach miasta  Miał 82 lata. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą środę.

– W sobotę wieczorem przyszła do nas smutna wiadomość o śmierci  Wojciecha Kotasiaka – historyka sztuki, regionalisty, długoletniego dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, kustosza Biura Wystaw Artystycznych i samorządowca, a od kliku miesięcy Honorowego Obywatela Miasta. To wielka strata dla Ostrowca. Trudno mi sobie wyobrazić by ktoś z podobnym entuzjazemem i energią mógłby opowiadać i wspominać koleje losu Ostrowca Świętokrzyskiego. Pozostaje wielki smutek – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Żyjąc intensywnie, Wojciech Kotasiak chętnie dzielił się swoją wiedzą, zostawiając po sobie sporą spuściznę w postaci licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, monografii miasta oraz “Legend i baśni Ostrowca Świętokrzyskiego”. Dzięki nim pozostanie w naszej pamięci.

Wyrazy współczucia i żalu z powodu tej straty rodzinie oraz bliskim zmarłego złożył Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, Przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda – Dudek, radni miejscy oraz pracownicy Urzędu Miasta, którzy przez lata mieli okazję wspólnie z nim budować markę Ostrowca Świętokrzyskiego.

Związany z Ostrowcem, ale urodzony w Jeleńcu Wojciech Kotasiak był współautorem nie tylko inicjatywy przejęcia Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach, ale także utworzenia w pałacu Wielopolskich Muzeum Regionalnego, przekształconego później w Muzeum Historyczno-Archeologiczne. Przez 16 lat pracował jako radny, w tym lata w Radzie Powiatu Ostrowieckiego i 12 w Radzie Miasta, będąc przez dwie kadencję jej przewodniczącym. Wojciech Kotasiak, po przejściu na emeryturę, był przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Był też twórcą gminnego rejestru zabytków.