Aktualności

Obchody Święta Wojska Polskiego w Ostrowcu

Złożeniem wieńców przed Pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim rozpoczęły obchody Święta Wojska Polskiego organizowane w naszym mieście. Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Irena Renduda- Dudek, wiceprzewodnicząca Marta Woźnicka- Kuzdak oddali hołd głównemu strategowi Bitwy Warszawskiej.

O godzinie 10.30 odprawiona została uroczysta msza święta w kolegiacie Świętego Michała Archanioła. W południe, po przejściu na cmentarz parafialny przy ulicy Denkowskiej pod obelisk upamiętniający uczniów gimnazjum imienia Joachima Chreptowicza, poległych w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku, miały miejsce okolicznościowe wystąpienia.

Swoje przemówienie skierował prezydent miasta Jarosław Górczyński oraz parlamentarzyści. Delegacje złożyły kwiaty i wiązanki, a orkiestra dęta pod batutą Jerzego Kłonicy odegrała wiązankę pieśni patriotycznych.

– Dzisiejsze Święto Wojska Polskiego, upamiętniające walki w obronie ojczyzny stoczone w 1920 roku, to nie tylko dzień wspomnień, historii i pamięci. To również najlepsza chwila aby okazać wdzięczność i szacunek polskim żołnierzom.

Możemy oddawać właściwy szacunek i cześć jej strategom oraz poległym bohaterom tej niezwykłej 18. przełomowej bitwy w historii świata. Naszym wspólnym obowiązkiem jest upamiętnienie tamtej walki, odwagi i patriotycznej postawy.

Musimy pamiętać o przekazywaniu sposobu rozumienia służby i celowości poświęcenia w celu obrony wspólnej wolności, która nie jest nam dana raz na zawsze. Uczmy się mądrze żyć, pamiętając że najważniejsza jest dbałość o kształtowanie właściwych postaw i wskazywanie, że nie działania wojenne ale pokojowe mają być najważniejszym orężem.

Trzeba zwrócić uwagę na udział jaki mamy w kształtowaniu przekazu, jaki pozostawimy kolejnym polskim pokoleniom. Pamiętajmy o tym, jak ważne są pokój, bezpieczeństwo, stabilna gospodarka, silna pozycja Polski w Europie, a także dobre relacje z sąsiadami i nowoczesna armia. Dlatego musimy dbać o młode pokolenie, oświatę i kształcenie w oparciu o naukę przedmiotów ścisłych, logiczne myślenie i kształtowanie przedsiębiorczych postaw, a docelowo o jak najlepszy rozwój gospodarczy naszego kraju. Dbajmy o to, co mamy obecnie i nie pozwólmy sobie tego odebrać. Nie możemy zapominać, że przelana krew nie może iść na marne. Szanujmy siebie i naszą Ojczyznę – mówił prezydent Jarosław Górczyński. – Życzę, aby dzisiejszym obchodom towarzyszyło rozważanie nad wartościami patriotycznymi. Wsłuchajmy się w głos naszych przodków i pamiętajmy, że pragnienie wolności może łączyć przedstawicieli różnych środowisk i kultur. Wolność to jest zasada miłości do ludzi. Dbajmy więc o nią mądrze.