Aktualności

Znamy zwycięskie projekty V edycji Budżetu Obywatelskiego

Znamy wyniki głosowania w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Ostrowca Świętokrzyskiego. W tym roku na realizację projektów przeznaczono 200.000 zł na zadania inwestycyjne i remontowe oraz 75 tys. zł na pozostałe zadania.

– Nadrzędną ideą jaka przyświeca kolejnym edycjom Budżetu Obywatelskiego jest zaangażowanie ostrowczan w sprawy lokalne, kształtowanie najbliższego otoczenia, a także współdecydowanie o kierunkach rozwoju naszego miasta. Od kilku lat nasi mieszkańcy mają możliwość wyboru inwestycji lub działań, które są realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W tym czasie z inicjatywy przedstawicieli lokalnych społeczności zmodernizowaliśmy lub wybudowaliśmy place zabaw, powstały centra rekreacji czy siłownie zewnętrzne, zorganizowaliśmy zajęcia taneczne, wystawy, koncerty – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Gratuluję przedstawicielom zwycięskich projektów oraz osobom wszystkim osobom zaangażówanycm w ich przygotowanie oraz promocję – dodaje Prezydent Górczyński.

W przypadku projektów inwestycyjnych największą liczbę głosów zdobył projekt „Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Koszary”. W sąsiedztwie Zespołu Edukacyjnego „Dwunastka” powstanie  kompleks sportowy z możliwością gry w piłkę siatkową o nawierzchni syntetycznej na odpowiedniej podbudowie dynamicznej z funkcją tenisa ziemnego do gry amatorskiej. W ramach projektu przewiduje się prace ziemne, wykonanie podbudowy i boiska ze sztucznej trawy, a także montaż osprzętu. (wartość zadania 150 tys. zł.)

Drugim zadaniem inwestycyjnym, które zostanie zrealizowane jest „Słoneczny plac zabaw”, który stanie przy Przedszkolu Publicznym Nr 7. Dla najmłodszych mieszkańców miasta pojawi się cała masa nowych urządzeń zabawowych. (wartość zadania 50 tys. zł).

Wśród zadań pozostałych z największym uznaniem spotkał się projekt „Ostrowiec stawia na sport. Zajęcia sportowe dla mieszkańców Ostrowca – darmowe treningi”. Projekt zakłada organizacje darmowych zajęć sportowych dla różnych grup wiekowych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. Według projektodawcy wiodącą dyscypliną miałyby być zapasy. (wartość zadania 27,3 tys. zł).

Na realizację doczekają się ponadto: „Ostrowiecki Piknik Rozmaitości” (turniej tańca w hali MOSiR oraz „Spotkanie z Gombrowiczem” na Rynku), (wartość projektu 27,3 tys. zł) oraz „Aktywne Słoneczne” (piknik i bal mikołajkowy) (wartość projektu 18,8 tys. zł).

Przypominamy, że głosowanie na pozytywnie zweryfikowane wnioski odbywało się w formie bezpośredniej – poprzez złożenie przez pełnoletnich mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego maksymalnie dwóch podpisów na listach konsultacyjnych – po jednym na wybrane zadanie z każdego obszaru zadań.

Listy konsultacyjne były wyłożone w terminie od 3 do 6 kwietnia 2019 r. w 13 punktach konsultacyjnych.