Aktualności

Historyczne porozumienie. Gmina przejęła zarząd nad drogami powiatowymi

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jako jedna z trzech w Polsce będzie zarządzać drogami miejskimi
i powiatowymi. W miniony piątek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało podpisane historyczne porozumienie. Gminę Ostrowiec Świętokrzyski reprezentował prezydent miasta Jarosław Górczyński, natomiast powiat Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak oraz wicestarosta Andrzej Jabłoński.

– Dzisiejsze porozumienie świadczy o tym, że współpraca pomiędzy miastem i powiatem jest możliwa i, że taka współpraca dla dobra mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu będzie kontynuowana – mówiła Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak. – Jest to porozumienie historyczne i pierwsze w historii samorządu powiatowego i miejskiego. Pokazujemy, że razem można lepiej, więcej i z większym pożytkiem dla mieszkańców. Serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi za taką współpracę, za to, że miasto Ostrowiec pomoże powiatowi w kwestii utrzymania dróg.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przejmie od powiatu 23 drogi o łącznej długości prawie 40 kilometrów. Za ich stan i wygląd będzie odpowiedzialne Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych oraz Zakład Usług Miejskich. Firmy sprawdzone i profesjonalne.

– Przejmujemy w zarządzanie bardzo ważne arterie komunikacyjne i jest to trudne zadanie dla miasta – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Zależy nam bardzo, żeby mieszkańcy zauważyli widoczne zmiany na drogach, chodnikach czy ścieżkach rowerowych. Powiat przekaże miastu na realizację tego zadania 320 tyś zł, natomiast miasto dokłada 690 tys. zł. Wszystko po to, żeby poprawić estetykę i bezpieczeństwo zaniedbywanych przez kilka lat dróg. Ostrowczan nie interesuje kto jest zarządcą drogi. Interesuje go to czy ta droga jest estetyczna i bezpieczna. Już w przyszłym tygodniu, o ile pozwoli na to pogoda rozpoczniemy porządkowanie dróg powiatowych. Na pewno nie będzie to proces krótkotrwały, ponieważ tak zaniedbanych dróg nie da się szybko doprowadzić do porządku. Jestem przekonany, że również pozostałe gminy wchodzące w skład powiatu ostrowickiego podpiszą podobne porozumienie.