Aktualności

Gmina z dofinansowaniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 3,6 mln złotych, które przeznaczone zostaną na przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej:

  • Urzędu Miasta – w zakres prac wchodzi: modernizacja instalacji c.o.; ocieplenie stropodachu wentylowanego, dachu, ściany zewnętrznej; montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u z montażem cyrkulacji; wymiana drewnianej stolarki okiennej; montaż instalacji chłodzenia/klimatyzacji i zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem BMS; ocieplenie ścian i wymiana stolarki okiennodrzwiowej poniżej poziomu terenu w starym budynku; remont elewacji budynku, daszków wejściowych oraz kominów i naprawa balkonów; obróbki blacharskie; instalacja odgromowa, szkolenie związane z BMS),
  • Środowiskowego Domu Samopomocy “Przystań” (modernizacja instalacji c.o.; ocieplenie stropodachu, dachu, ściany zewnętrznej i na gruncie; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; modernizacja oświetlenia na LED),
  • kina “Etiuda”(modernizacja c.o.; ocieplenie stropodachu niewentylowanego, stropu pod nieogrzanym poddaszem i balkonu/tarasu; wymiana drewnianej stolarki drzwiowej i okiennej, montaż kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u z montażem cyrkulacji).

– W projekcie uwzględnione zostały te budynki, gdyż pozostałe podlegają już termomodernizacji w ramach realizacji przez Gminę innych projektów. Dzięki tym działaniom zakłada się obniżenie zużycia energii na cele ogrzewania, jednocześnie poprawiając trwałość i estetykę budynków – powiedział Prezydent Jarosław Górczyński. Zgłoszone do projektu budynki odpowiadały normom, standardom i parametrom wymaganym przez projektodawcę.

W wyniku realizacji projektu zostanie: zaoszczędzona energia elektryczna (17,80 MWh/rok) i cieplna (3921,66 GJ/rok), zmniejszone roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych (1322709,65 kWh/rok) i zużycie energii końcowej (3977,13 GJ/rok). Ponadto w wyniku realizacji projektu nastąpi roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wysokości 451,96 tony równoważnika CO2.