Aktualności

Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich

W dniu 17 lutego br. Prezydent Jarosław Górczyński uczestniczył w posiedzeniu Zarządu ZMP w Łodzi, członkowie Zarządu Związku dyskutowali na temat działań związanych z zapowiadanymi zmianami systemowymi w samorządach, przyjęli Kartę Samorządności, która ma dać większą moc prawną ich projektom oraz przygotowali negatywne stanowisko w sprawie ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Podczas obrad Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński zabrał głos mówiąc, że dobrem nadrzędnym, o które chce walczyć ZMP, nie są posady dla obecnie urzędujących włodarzy miast.

– Powinniśmy przekonać mieszkańców, że chodzi o nich, a nie o nasze stołki – apelował. Jak dodał, presja ze strony władzy centralnej na niezależnych samorządowców wciąż się nasila. – Będziemy ciągle kontrolowani. Służby są aktywne. Rośnie liczba donosów i anonimów – podkreślił.

Samorządowcy, zebrani w Łodzi zajęli się również problemem wszechobecnego w polskich miastach smogu. Związek Miast Polskich zamierza, w imieniu wszystkich samorządów, wezwać rząd do podjęcia konkretnych, skutecznych działań w walce z niską emisją, która jest główną przyczyną powstawania smogu.

Związkowcy zapowiedzieli kolejne spotkania. W marcu będą rozmawiać m.in. o kadencyjności, w maju zaś ma odbyć się w Łodzi kongres samorządowców.