Aktualności

Winter Camp 2017 czyli ostrowieckie theBeściaki

Po raz pierwszy w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się bezpłatne językowo-sportowe półkolonie zimowe, przeznaczone dla zwycięzców konkursu „Winter Camp 2017 czyli ostrowieckie theBeściaki”. Całe przedsięwzięcie zorganizowane zostało pod patronatem Prezydenta Jarosława Górczyńskiego, a jego organizatorem był Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3, PSP nr 5.  Wydarzeniem koordynowała Pani Justyna Walczak – nauczycielka języka angielskiego, której w prawidłowej realizacji przedsięwzięcia pomagali nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5.

Konkurs miał charakter dwuetapowy i skierowany był do uczniów szkół podstawowych klas V-VI z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Do konkursu przystąpiło ponad 50 uczestników, z których wyłoniono 20 laureatów konkursu – uczestników półkolonii językowo-sportowych.

Półkolonie odbywały się w drugim tygodniu ferii, w ramach których dzieci uczestniczyły w bezpłatnych lekcjach z języka angielskiego prowadzonych przez  Justynę Walczak  oraz zajęciach sportowych nad którymi czuwał Andrzej Waniel. Dzieci korzystały również z atrakcji na pływalni „Rawszczyzna”, a także doskonaliły swoje umiejętności jazdy na łyżwach oraz ćwiczyły sztukę walki Teakwondo z trenerem Wiolettą Walerowicz. Dodatkowymi atrakcjami była również nauka tańca nowoczesnego oraz integracyjnego pod okiem  Moniki Wielińskiej i Danuty Wiśniewskiej.

W ramach ćwiczeń posługiwania się językiem angielskim w praktyce, uczestnicy półkolonii wybrali się na obiad do ostrowieckiej restauracji z obsługą anglojęzyczną „Nic Nowego” w której rozmowy, nie tylko z personelem ale również między sobą, prowadzili wyłącznie w języku angielskim.

Na zakończenie, tego aktywnie spędzonego zimowego wypoczynku, wszyscy uczestnicy otrzymali od Prezydenta Jarosława Górczyńskiego słowniki angielsko-polskie oraz drobne upominki, które w imieniu Prezydenta wręczył Mariusz Łata, Radny Miejski.